Projekt
Utvecklingsprojekt - 16462

Metsämaisema mieleiseksi

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.03.2016 - 08.01.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Metsämaisema mieleiseksi on tiedonvälityshanke, jonka tavoitteena virkistysarvo-kaupan avulla luoda metsänomistajille uusia vaihtoehtoja metsänsä taloudelliseen hyödyntämiseen esimerkiksi maisemanvuokrauksen avulla sekä parantaa metsämaisemaa ja sen merkitystä Etelä-Savon matkailun ja vapaa-ajanasumisen vetovoimatekijänä. Samalla monipuolistetaan metsien käsittelyä, edistetään vesiensuojelua ja arvokkaiden kohteiden säilymistä. Lisääntyvä vuorovaikutus metsänomistajien ja loma-asukkaiden välillä on omiaan edistämään myös paikallisten palvelujen kauppaa ja maaseudunelinvoimaa. Myös metsätalouden hyväksyttävyys paranee metsäalan ja matkailun vuoropuhelun tiivistyessä. Tavoitteisiin pyritään tuomalla osapuolten tietoisuuteen maisemanvuokrauksen menettelytapoja ja malleja sekä välineitä mm. maksettavien vastikkeiden arvioimiseksi. Hankkeessa aktivoidaan eri kanavien kautta ennen kaikkea metsänomistajia mutta myös matkailuyrittäjiä ja vapaa-ajanasukkaita hyödyntämään maisemanvuokrauksen mahdollisuuksia omassa toiminnassaan ja ympäristössään. Hankkeen vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että tiedonvälitystä maisemanvuokrauksen mahdollisuuksista ja menettelytavoista suunnataan myös metsäalan toimijoille, jotta toimijat osaavat tuoda myös hankkeen jälkeen maisemanvuokrauksen otollisissa kohteissa esiin yhtenä harkittavana metsien hyödyntämisvaihtoehtona. Hankkeella lisätään metsäammattilaisten ja metsänomistajien tietoisuutta maiseman huomioon ottavista metsänkäsittelymenetelmistä ja niiden kustannusvaikutuksista. Metsämaisema mieleiseksi - hankkeen toteuttamisesta vastaa Suomen metsäkeskus. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat metsänomistajajärjestöt sekä muut metsänomistajille palveluja tarjoavat toimijat, matkailuyrittäjät sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Merkittäviä hankkeen liikkeellepanevia voimia ja kumppaneita ovat myös Mikkelin seudun vapaa-ajanasukkaiden valtuuskunta sekä Mikkelin kaupunki.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

16462

Startdatum

01.03.2016

Slutdatum

08.01.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner