Projekt
Utvecklingsprojekt - 93778

Metsien hiilinielu kasvuun Pirkanmaalla

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

30.04.2019 - 29.04.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Metsien hiilinielu kasvuun Pirkanmaalla -hanke toteuttaa Pirkanmaan alueellista metsäohjelmaa, Manner-Suomen maaseutuohjelmaa ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisohjelmaa sekä osaltaan myös Suomen hallitusohjelmaa. Taimikoiden ja nuorten metsien kasvukunnon tehostaminen on erittäin tärkeää metsän hiilinielun kasvattamiseksi. Nuorten metsien hoitomäärien lisääminen on myös Pirkanmaan jäljellä olevan metsäohjelmakauden 2016-2020 kehittämistavoitteita. Nyttemmin metsien taloudellisen tuoton ohella alkaa korostumaan myös metsien kasvukunto hiilensidonnan näkökulmasta. Voimakkaan kasvun vaiheessa metsän hiilinielu on suurimmillaan. Taimikoiden ja nuorten metsien hyvä kasvukunto parantaa myös metsien hiilensidontaa. Metsien hiilinielu kasvuun Pirkanmaalla -hankkeen päätavoitteena on tehostaa Pirkanmaan nuorten metsien kasvua ja elinvoimaisuutta nimenomaan hiilensidonnan kannalta. Hankkeessa järjestetään koulutusta metsänomistajille ja toimijoiden henkilöstölle lähinnä nuorten metsien kasvun tehostamisesta. Koulutuksissa, Webinaareissa ja seminaareissa käsitellään myös kokonaisvaltaisesti ilmastoystävällistä metsänhoitoa. Hankkeessa kehitetään metsätilakohtainen puuston hiilitaselaskelma, jonka avulla pystytään maksimoimaan metsänomistajan tarpeista lähtevä tilan hiilinielu ja hiilivarasto sekä optimoimaan metsälön tuotos ja hiilensidonta. Metsänhoidon neuvontaan ja aktivointiin kehitetään muun muassa virtuaalinen taimikonhoitosimulaattori, jonka avulla pystytään havainnollistamaan taimikon- ja taimikon varhaishoidon toteutusta ja kannattavuutta. Metsien hiilinielu kasvuun Pirkanmaalla -hankkeen toteuttaminen lisää puuston kasvua ja mahdollistaa hiilinielujen ja -varastojen kasvattamisen maakunnassa metsien aktiivisen talouskäytön rinnalla. Hanke turvaa siten myös puuhuoltoa metsäteollisuuden kasvaviin tarpeisiin. Hankkeessa tavoitellaan 1 860 oppilastyöpäivän koulutusta. Koulutus on monimuotokoulutusta sisältäen myös verkkokoulutusta ja opintoretkeilyjä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

93778

Startdatum

30.04.2019

Slutdatum

29.04.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till skogsbruksbranschen (90%).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner