Projekt
Utveckling - 86023

Minskade näringsförluster från jordbruksmark inom vattenskyddsområde.

Ålands Vatten Ab

29.01.2019 - 30.05.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Målsättningen är att hitta åtgärder som ger vinn-vinn för både jordbrukaren och vattenmiljön, genom t.ex: ¿ Fältbesök och dikesvandringar med experter som Peter Feuerbach, Dennis Wiström, Johan Rudin; ¿ Föreläsningar inom t.ex. jordhälsa, strukturkalkning, sedimentationsbassänger och bevattningsdammar, betesmarker samt djur- och ¿vattenhälsa¿; gårdsvis rådgivning för minskade näringsämnesförluster från jordbruksmark, och ¿ Framtagande av information och informationsmaterial för olika medier med målet att öka kunskapen om jordbruksåtgärder som är bra för vattenmiljön genom t.ex. dokumentering av en eller ett par gårdars rådgivning för att visa som exempel hur det kan se ut och vad det kan ge för resultat; Framtagande av informationsblad och annat informationsmaterial samt filmer om olika åtgärder.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Projektnummer

86023

Startdatum

29.01.2019

Slutdatum

30.05.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utveckling

Underåtgärd

19.2 Stöd till Leader-projekt

Typ av åtgärd

Leader, Åland

Åtgärdens specifierare

Utveckling, lokalt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner