Projekt
Utvecklingsprojekt - 19003

Modern affärsutveckling på landsbygden

Ab Kristinestads näringslivscentral-Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy

01.01.2016 - 22.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektet kommer att hitta, testa och implementera nya metoder, verktyg och koncept för affärsutveckling samt vidareutveckla dessa för Österbottniska behov, detta för att på sikt förbättra det entreprenöriella klimatet på den Österbottniska landsbygden.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

19003

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

22.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Utvecklingsprojekt för produkter, tjänster och processer, experimentell utveckling (60 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner