Hanke
Utvecklingsprojekt - 19003

Modern affärsutveckling på landsbygden

Ab Kristinestads näringslivscentral-Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy

01.01.2016 - 22.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Projektet kommer att hitta, testa och implementera nya metoder, verktyg och koncept för affärsutveckling samt vidareutveckla dessa för Österbottniska behov, detta för att på sikt förbättra det entreprenöriella klimatet på den Österbottniska landsbygden.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

19003

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

22.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Utvecklingsprojekt för produkter, tjänster och processer, experimentell utveckling (60 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nya tjänster
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt