Projekt
Utvecklingsprojekt - 201565

Monitaitoinen metsänomistaja – ratkaisuja suometsätalouden haasteisiin –

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.10.2022 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tukea Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla suometsiä omistavien metsänomistajien tietoja, taitoja ja päätöksentekokykyä suometsiensä käytössä ottaen huomioon metsänomistajien omat tavoitteet. Tavoite on, että hankkeeseen osallistuvat metsänomistajat oppivat hankkeen tarjoaman tiedon avulla kohdentamaan suometsiin liittyvät metsän- ja luonnonhoitotoimenpiteensä taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja ilmastonäkökulmasta järkevästi ja oikea-aikaisesti. EU:n Green Deal -ohjelma, ilmastosopimukset, biodiversiteettistrategia, EU:n metsästrategia ja valmistelussa oleva taksonomiauudistus sekä kansallinen ilmastolaki vaikuttavat kaikki erityisesti suometsien käyttöön. Tätä hanketta tarvitaan, että metsänomistajat saavat monipuolista tietoa suometsiin liittyvistä kysymyksistä ja osaavat optimoida suometsiensä käyttöä eri tavoitteet ja vaatimukset huomioiden. Hanke järjestää tiedotusta hankkeen aihepiiristä ja osallistaa myös metsänomistajat itsensä mukaan suometsiä koskevaan keskusteluun ja viestintään. Tiedonvälityshankeen toteutusaika on 1.10.2022 – 31.12.2024 ja toteutusalue Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. Hankeen hallinnoija ja päätoteuttaja on Suomen metsäkeskus. Hankkeen toinen osatoteuttaja on Luonnonvarakeskus.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

201565

Startdatum

01.10.2022

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner