Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 282993

Moottorikelkka kalastukseen

JARI TEMONEN

28.02.2024 - 27.02.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Moottorikelkan hankinta talvikalastukseen

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

282993

Startdatum

28.02.2024

Slutdatum

27.02.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner