Hanke
Utvecklingsprojekt - 41067

Museotaksvärkki

Köyliö-seura ry

05.03.2017 - 17.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on turvata ja edistää köyliöläisen aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön säilymistä. Hanke edistää ja ylläpitää kylien yhteisöllisyyttä ja vahvistaa alueen identiteettiä. Hanke kohentaa Yttilän Huovintien valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön ja Tuiskulan kulttuurihistoriallisesti merkittävän ympäristön tilaa. Hankkeen tavoitteita: Inventoida ja digitoida Köyliön Museon kokoelmat. Osa valokuvista viedään Köyliön Valokuvat Arkistoon. Inventoida kevyesti ja digitoida Museokoulun kokoelmasta otos ja viedä tiedot Kuva-arkistoon. Inventoidaan Räisälä-museon esinekokoelmasta n. 70 esineen tiedot. Digitoidaan valokuvaamalla esinekokoelman n. 580 esinettä julkaisukelpoisiksi kuviksi. Tarkastetaan Köyliön kappeliseurakunnan aineellisen kulttuuriperinnön tila. Laaditaan Köyliön Museokoululle osallistava käyttösuunnitelma sekä kokoelmapoliittinen suunnitelma. Järjestetään riukuaitataksvärkit, jonka yhteydessä uusitaan Köyliön Museon riukuaitaa ja palautetaan Köyliön Museokoulun pihamaalle riukuaitaa. Järjestetään esineiden luettelointi- ja järjestämiskurssit Köyliön seudun kotimuseoiden omistajille ja toimijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Toimenpiteitä: palkataan osa-aikainen hankkeen johtajaja kokoaikainen museoalan työntekijä inventointi-, digitointi- ja suunnitelmien laatimistyöhön ja näihin liittyvään kurssitukseen Satakunnan Museon valvonnassa. Työ voidaan jakaa yhteen tai useampaan määräaikaiseen työsuhteeseen. Aktivoidaan lähialueen asukkaita ja kesäköyliöläisiä sekä aihepiiristä kiinnostuneita, että paikallisia yhdistyksiä hankkeen taksvärkkeihin ja talkoisiin. Hankkeen kohderyhmänä ovat köyliöläiset, erityisesti osallistuvien kylien asukkaat. Tulevat sukupolvet. Räisäläisjuuriset. Ulkoköyliöläiset. Museokoulun osalta erityisesti Yttilän kyläyhdistyksen vaikutusalueen asukkaat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

41067

Aloituspäivämäärä

05.03.2017

Loppumispäivämäärä

17.06.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
datateknik
nätverk
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt