Projekt
Utvecklingsprojekt - 41067

Museotaksvärkki

Köyliö-seura ry

05.03.2017 - 17.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on turvata ja edistää köyliöläisen aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön säilymistä. Hanke edistää ja ylläpitää kylien yhteisöllisyyttä ja vahvistaa alueen identiteettiä. Hanke kohentaa Yttilän Huovintien valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön ja Tuiskulan kulttuurihistoriallisesti merkittävän ympäristön tilaa. Hankkeen tavoitteita: Inventoida ja digitoida Köyliön Museon kokoelmat. Osa valokuvista viedään Köyliön Valokuvat Arkistoon. Inventoida kevyesti ja digitoida Museokoulun kokoelmasta otos ja viedä tiedot Kuva-arkistoon. Inventoidaan Räisälä-museon esinekokoelmasta n. 70 esineen tiedot. Digitoidaan valokuvaamalla esinekokoelman n. 580 esinettä julkaisukelpoisiksi kuviksi. Tarkastetaan Köyliön kappeliseurakunnan aineellisen kulttuuriperinnön tila. Laaditaan Köyliön Museokoululle osallistava käyttösuunnitelma sekä kokoelmapoliittinen suunnitelma. Järjestetään riukuaitataksvärkit, jonka yhteydessä uusitaan Köyliön Museon riukuaitaa ja palautetaan Köyliön Museokoulun pihamaalle riukuaitaa. Järjestetään esineiden luettelointi- ja järjestämiskurssit Köyliön seudun kotimuseoiden omistajille ja toimijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Toimenpiteitä: palkataan osa-aikainen hankkeen johtajaja kokoaikainen museoalan työntekijä inventointi-, digitointi- ja suunnitelmien laatimistyöhön ja näihin liittyvään kurssitukseen Satakunnan Museon valvonnassa. Työ voidaan jakaa yhteen tai useampaan määräaikaiseen työsuhteeseen. Aktivoidaan lähialueen asukkaita ja kesäköyliöläisiä sekä aihepiiristä kiinnostuneita, että paikallisia yhdistyksiä hankkeen taksvärkkeihin ja talkoisiin. Hankkeen kohderyhmänä ovat köyliöläiset, erityisesti osallistuvien kylien asukkaat. Tulevat sukupolvet. Räisäläisjuuriset. Ulkoköyliöläiset. Museokoulun osalta erityisesti Yttilän kyläyhdistyksen vaikutusalueen asukkaat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

41067

Startdatum

05.03.2017

Slutdatum

17.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner