Hanke
Utvecklingsprojekt - 41224

Näkyvät Kylät -hanke

Kymenlaakson Kylät ry

28.02.2017 - 26.05.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Näkyvät Kylät -hankkeen tavoitteena on edistää Kouvolan ja Iitin maaseutualueen, sen toimijoiden ja tekijöiden näkyvyyttä ja saavutettavuutta. Hankkeen toimenpiteiden kautta tuodaan esille kyliä ja niiden palveluita sekä kehitetään jo olemassa olevia palveluita. Muun muassa kyläesite, palveluiden liikuteltavuuden edistäminen, kylien palvelukokonaisuudet sekä kattava ja aina ajan tasainen tonttiasiamiesjärjestelmä ovat osa hankkeessa tehtävää kehitystyötä. Hankkeen taustalla on usein esiin noussut ajatus maaseutuasumisen mahdollisuuksien parantamisesta ja paikallisten kyläpalveluiden kehittämisestä. Kouvolassa vuonna 2019 järjestettävät Asuntomessut, Iittiin avautuva KymiRing sekä myös Kimolan kanavan avautuminen antavat pohjoiskymenlaaksolaiselle maaseutuasumiselle ja paikallisille kyläpalveluille erinomaisen mahdollisuuden olla esillä. Hanke toteuttaa Leader Pohjois-Kymen Kasvun strategiaa seuraavilla toimenpiteillä: 1.) palveluiden kartoittaminen ja kokoaminen 2.) uusien palvelumuotojen ja -kokonaisuuksien kehittäminen 3.) asukaslähtöisen maankäytön suunnittelu / tonttiasiamiesjärjestelmän kehittäminen 4.) kylien ja niiden palveluiden tehokas ja yhteisölähtöinen markkinointi Hankkeen kohderyminä ovat Kouvolan ja Iitin kylät ja niiden toimijat sekä Asuntomessut 2019 toimintoihin laajasti kytkeytyvä verkosto. Yhteistyökumppaneina on laaja joukko alan osaajia ja kymenlaaksolaisen maaseudun kehittämisessä mukana olevia tahoja. Hanketta toteutetaan vuoden 2019 loppuun saakka.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

41224

Aloituspäivämäärä

28.02.2017

Loppumispäivämäärä

26.05.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
nya tjänster
nätverk
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt