Hanke
Utvecklingsprojekt - 62745

Närståendevårdexpertutbildning

Åbo Akademi

31.07.2018 - 01.02.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Projektet utvecklar och anpassar det katalanska Expert Caregiver-programmet till österbottniska förhållanden. Det är ett kompetenshöjande projekt med allmännyttigt innehåll som är öppet för vem som helst som har ett intresse för närståendevård. Intressenterna kan vara nuvarande, tidigare och framtida närståendevårdare samt aktörer i tredje sektorn och kommuner som arbetar med närståendevård i regionen. Projektet utvecklar grundläggande service på landsbygden i Österbotten. Närståendevård innebär att en anhörig, antingen med eller utan officiellt vårdavtal med kommunen, vårdar en äldre, funktionshindrad eller sjuk person som inte klarar sig utan hjälp. I närståendevård är vårdbördan ofta tung och tidigare forskning visar att det finns ett behov av skräddarsydda lösningar för att effektivt kunna stödja närståendevårdare. Intervjuer med närståendevårdare i regionen visar att de kan uppleva till exempel stress, oro och brist på information. Det finns således ett behov av att vidareutveckla stödtjänsterna för närståendevårdare i form av en regionalt anpassad verksamhet. Referensstöd, stresshantering och information är exempel på stödtjänster som kan underlätta närståendevårdarens vardag. Dessa kombineras i det katalanska erfarenhetsexpertisprogrammet där före detta närståendevårdares resurser och tysta kunskap tas tillvara. I projektet utvecklas det katalanska erfarenhetsexpertisprogrammet i Österbotten. Projektets åtgärder inkluderar regelbundna möten med en regional referensgrupp, ordnande av ett kick-off-evenemang, en pilotutbildning för 10-15 före detta närståendevårdare i regionen, integrering av de utbildade erfarenhetsexperterna i nuvarande stödverksamhet i regionen, evaluering, rapportering och ett slutseminarium. Projektet förväntas resultera i en etablerad verksamhetsmodell där professionella inom tredje sektorn och kommuner arbetar sida vid sida med utbildade närståendevårdexperter för att stödja närståendevårdare och förbättra servicestrukturen i regionen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

62745

Aloituspäivämäärä

31.07.2018

Loppumispäivämäärä

01.02.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nya tjänster
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt