Hanke
Utvecklingsprojekt - 130173

Narvijärven toimintasuunnitelma

Narvijärven suojeluyhdistys ry

06.05.2020 - 10.03.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella laaditaan kuormitusselvitys, jossa selvitetään mitä ulkoisia ja sisäisiä kuormituksia Narvijärveen kohdistuu. Selvityksen perusteella tehdään pitkänajan suunnitelma järven hoitoon, jonka tarkoituksena on vedenlaadun parantaminen ja ekosysteemistä huolehtiminen pitkällä tähtäimellä. Hankkeen tavoitteena on laajentaa omaehtoista toimintaa vesistöjen puolesta, parantaa toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja parantaa toimijoiden tunnettavuutta omalla toiminta-alueellaan ja muiden organisaatioiden ja viranomaisten suuntaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

130173

Aloituspäivämäärä

06.05.2020

Loppumispäivämäärä

10.03.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

miljö
vattenvård

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt