Projekt
Utvecklingsprojekt - 16648

Nurmesta tulosta

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

01.02.2016 - 27.02.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Nurmesta Tulosta-hanke pohjautuu NurmiArtturi-hanke Hävikit kuriin ja säilörehun laadunvaihtelu hallintaan- hankkeen (2011-2014) tuloksiin. Hankkeessa edistetään nurmien tehokasta ja kannattavaa tuotantoa tiedonvälityksen keinoin. Nurmien satotason vaihtelu vaihteli NurmiArtturi-tiloilla ± 4000 kg ka/ha parhaiden satojen kohotessa yli 10 000 kg ka/ha. Kohonneiden satotasojen myötä ja tuotantokustannusten järkevällä käytöllä säilörehun tuotantokustannukset pienenevät. NurmiArtturissa tulos oli 200 -1024 euroa/ha. Nurmesta Tulosta-hankkeessa perehdytetään viljelijät tunnistamaan tuotantokustannusten eri tekijät ja parantamaan sen kautta tilansa kannattavuutta. Hankkeessa järjestetään aiheeseen liittyviä tiedotustilaisuuksia sekä välitetään tietoa myös sähköisen median kautta. Nurmesta Tulosta- hanketta hallinnoi ProAgria Etelä-Pohjanmaa. Tuensiirtokumppaneina toimivat Työtehoseura TTS ja Luonnonvarakeskus LUKE.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16648

Startdatum

01.02.2016

Slutdatum

27.02.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner