Hanke
Kehittämishanke - 16648

Nurmesta tulosta

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

01.02.2016 - 27.02.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Nurmesta Tulosta-hanke pohjautuu NurmiArtturi-hanke Hävikit kuriin ja säilörehun laadunvaihtelu hallintaan- hankkeen (2011-2014) tuloksiin. Hankkeessa edistetään nurmien tehokasta ja kannattavaa tuotantoa tiedonvälityksen keinoin. Nurmien satotason vaihtelu vaihteli NurmiArtturi-tiloilla ± 4000 kg ka/ha parhaiden satojen kohotessa yli 10 000 kg ka/ha. Kohonneiden satotasojen myötä ja tuotantokustannusten järkevällä käytöllä säilörehun tuotantokustannukset pienenevät. NurmiArtturissa tulos oli 200 -1024 euroa/ha. Nurmesta Tulosta-hankkeessa perehdytetään viljelijät tunnistamaan tuotantokustannusten eri tekijät ja parantamaan sen kautta tilansa kannattavuutta. Hankkeessa järjestetään aiheeseen liittyviä tiedotustilaisuuksia sekä välitetään tietoa myös sähköisen median kautta. Nurmesta Tulosta- hanketta hallinnoi ProAgria Etelä-Pohjanmaa. Tuensiirtokumppaneina toimivat Työtehoseura TTS ja Luonnonvarakeskus LUKE.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

16648

Aloituspäivämäärä

01.02.2016

Loppumispäivämäärä

27.02.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt