Hanke
Utvecklingsprojekt - 80230

Nurmijärvi – Rautjärven helmi

Nurmijärven suojeluyhdistys ry

31.08.2018 - 31.03.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää Nurmijärven rannoilla asuvien vakituisten ja kesäasukkaiden sekä siellä toimivien maanomistajien, osakaskuntien ja yhteisöjen tietoisuutta vesistön tilasta ja sen suojelusta sekä innostaa ja kannustaa edellä mainittuja huolehtimaan yhteisestä järvestä, jotta tulevatkin sukupolvet saavat nauttia kauniista, puhtaasta, kirkasvetisestä ja kalaisasta Nurmijärvestä. Yhdistys kerää tietoa Nurmijärven vedenlaadusta ja järven tilasta. Tietoa jaetaan asukkaille ja muille toimijoille eri kanavien kautta (seminaarit, lehdistö ja Facebook). Hankkeen kohderyhmät ovat vakinaiset ja kesäasukkaat, osakaskunnat, maanomistajat ja järven ympäristössä toimivat yhdistykset ja yritykset sekä seudun ympäristöviranomaiset ja Rautjärven kunta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

80230

Aloituspäivämäärä

31.08.2018

Loppumispäivämäärä

31.03.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Fritidsboende
miljö
naturens mångfald
vattenvård

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt