Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 269253

Ny motor till Fiskefartyg FIN-31686-T

Öhman Börje Johannes

17.09.2023 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Byte av båtmotor i fiskebåten FIN-31686-T

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

269253

Startdatum

17.09.2023

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.2 Öka energieffektiviteten och sänka koldioxidutsläppen genom att ersätta eller modernisera fiskefartygs motorer

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Byte av motorer och förbättring av energieffektiviteten

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner