Projekt
Utvecklingsprojekt - 13459

Paikallista kulttuuriperintöä hyödyntävien matkailukonseptien kehittäminen Genius Loci -sivuston tuella, PaikuGL-hanke

Jyväskylän yliopisto

01.08.2016 - 03.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

PAIKALLISTA KULTTUURIPERINTÖÄ HYÖDYNTÄVIEN MATKAILUKONSEPTIEN KEHITTÄMINEN GENIUS LOCI -SIVUSTON TUELLA (PaikuGL) -hankkeessa tuotetaan historiallisen Keski-Pohjanmaan alueella paikallista kulttuuriperintöä hyödyntäviä matkailukonsepteja avaintoimijoiden eli yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten yleishyödylliseen käyttöön Genius Loci -sivuston tuella (geniusloci.chydenius.fi). Matkailukonseptit voivat olla paikallisen tai alueellisen kulttuuriperinnön teemakokonaisuuksia tai kulttuurireittejä. Hankkeessa matkailukonseptit suunnitellaan yhdessä avaintoimijoiden kanssa. Nämä tahot maaseudun kulttuurimatkailjoiden ja alueen asukkaiden ohella ovat hankkkeen hyödynsaajia. Hanke parantaa maaseudun matkailullista tunnettuutta ja vetovoimaa, vahvistaa maaseudun yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten toimintaedellytyksiä sekä niiden keskinäistä yhteistyötä, vireyttää maaseudun henkistä ja sosiaalista pääomaa sekä säilyttää ja elävöittää paikallista aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä. Hankkeen toteuttaa Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

13459

Startdatum

01.08.2016

Slutdatum

03.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner