Projekt
Utvecklingsprojekt - 67397

Pajarin Pojat Itsenäisyydentiellä

Luumäen kunta

01.05.2018 - 07.04.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pajarin Poikien Perinneyhdistyksen ja Luumäen kunnan yhteinen hanke. . Hankkeen tavoitteena on tuoda esille muitakin viime sotien aikaisia muita linnoitteita kuin Salpalinjaa Luumäellä. Varsinaisen Salpalinjan taustalla on linnoitteita mm. Väliväylän tuntumassa, jossa Pajarin pojat eli JR16 oli yksi rakentavista yksiköistä ennen talvisotaa loppuvuodesta 1939. Toinen vä-hemmän tunnettu puolustuslinja on välirauhana aikana aloitettu Hamina-Taavetti-linja. Tavoitteena on järjestää Luumäellä syksyllä 2019 muistojuhla, Pajarin Poikien toiminnasta Luumäellä tulee kuluneeksi 80 vuotta 26.10.2019. Muistojuhlaan liittyen on myös tavoitteena siirtää JR16:n II pa-taljoonan muistokivi Hietamiehessä parempaan ja näkyvämpään paikkaan. Lisäksi tarvitaan muistomerkille opasteet vt6:lta eteenpäin. JR16:n ja mui-den yksiköiden tekemät linnoitustyöt Taavetin länsi- sekä pohjoispuolella tu-lee kartoittaa ja merkitä infotauluin kohteita maastoon. Muistojuhlalla ja muistomerkin siirrolla kunnioitetaan ja tuodaan esille Kenraalimajuri Aaro Pajarin toimet Suomen itsenäisyyden puolesta sekä JR 16:n linnoitustyöt ennen talvisotaa Luumäellä. Huonosti tunnetut Hamina-Taavetti linja sekä Väliväylän alueen mukaan lukien Kivijärven linnoitustyöt saadaan esille, do-kumentoidaan ja ovat tulevia kiinnostavia matkailukohteita Luumäellä. Han-ke on jatkoa Itsenäisyydentie-hankkeelle ja siinä etsitään uusia matkailukoh-teita sekä täydennetään Itsenäisyydentien tarjontaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

67397

Startdatum

01.05.2018

Slutdatum

07.04.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner