Hanke
Utvecklingsprojekt - 84483

Palvelumuotoilua ja vahvistuvia verkostoja Green Care – toimintaan (Green Care – PALMU)

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

31.05.2019 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Projektin tarkoituksena on aktivoida alkavia ja jo olemassa olevia GC-yrittäjiä verkostoitumaan ja kehittämään GC-toimintaa asiakaslähtöisesti palvelumuotoilun keinoin. Projektin tarkoitus perustuu E-P:n Green Care strategiapäivitykseen osoittamiin kehittämistarpeisiin syksyllä 2018. Tämän "Green Care-PALMU"-hankkeen tuloksiksi tavoitellaan seuraavia em. kehittämistarpeista johdettuja aihekokonaisuuksia, joita ovat: 1. Green Care-palvelujen ostajien/asiakkaiden tarpeiden kartoitus ja innovointi 2. Green Care-palvelumuotoilun mallintaminen yrityksille 3. Uusien yritysten ja yritysryhmien syntyminen ja verkostomaisen toiminnan hyödyntäminen Mainitut tulostavoitteet muodostavat palveluliiketoiminnan arvoketjun, jota lähdetään hankkeessa rakentamaan ostajatahoista lähtien ja näin varmistetaan asiakaslähtöisyys yritysten palveluille ja samalla autetaan yrittäjiä luomaan uutta markkinaa palveluliiketoiminnalle. Tämä on erittäin tärkeää erityisesti alkaville yrittäjille heidän suunnitellessaan yritystoimintansa menestymismahdollisuuksia ja esim. mahdollisiin investointeihin panostamista. Hankkeen toimenpiteissä järjestetään ryhmäkohtaisia tilaisuuksia ja yritykselle yhden päivän kestävä liiketoiminnan kartoituskäynti. Toimenpiteissä panostetaan vahvasti Green Care-palvelumuotoiluun ja esimerkkitapausten kautta palvelupolkujen rakentamiseen asiakaslähtöisesti. Konkreettisina tavoitteina ovat palvelumuotoilun synnyttämät tuotteet/tuoteperheet, palvelupolkujen kuvaukset, mallinnus markkinointiin ja sopimusmalleihin sekä ohjattu laatutyöskentely Hankkeen päätuloksena tavoitellaan uusia GC-yrityksiä ja yritysryhmiä, jotka verkostoituvat keskenään palvelutoimintansa kehittämiseksi. Verkostoituminen on tärkeää ja oikeastaan välttämätöntä monialaisen toiminnan kehittymiseksi yli toimialarajojen. Hankkeen lopputuloksena haetaan yritysryhmien tiiviimpää yhteistyötä tavoitteena synnyttää yritysryhmähankkeita, jolloin päästään yrityskohtaisiin syvällisempiin kehittämistoimiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

84483

Aloituspäivämäärä

31.05.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.9 Utveckling av välfärdsjordbruk

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

flerbranschgårdar
green care
må bra-turism
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt