Projekt
Utvecklingsprojekt - 10110

Panumanjärven ja -ojan kunnostushanke

Panumajärvi ry

01.07.2015 - 17.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Panumajärven ja -ojan kunnostuksen yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa selvitetään Panumajärven ja -ojan kunnostusmahdollisuuksia. Tavoitteena on löytää keinoja, millä vesistöjen nykyistä tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia voitaisiin parantaa. Tässä ympäristöprojektissa tehdään Panumajärven pohjan sedimenttitutkimus ja Panumanojan kunnostustarveselvitys. Panumanojasta selvitetään merkittävimmät kuormittajat, annetaan virkistyskäytön ja ekologisen tilan parantamiseksi toimenpide-ehdotukset ja alustava arvio kunnostuksen kustannuksista. Lisäksi selvitetään Panumanojan suussa olevan pohjapadon alkuperää. Tuloksena arvioidaan eri kunnostustoimenpiteiden soveltuvuutta ja toteuttamiskelpoisuutta sekä kunnostuksen realistisia tavoitteita. Järven sedimenttitutkimuksessa tutkitaan pohjalietteen koostumus, josta voidaan määrittää kuormituksen nykytilaa. Tämän perusteella voidaan suunnitella kunnostusmahdollisuuksia. Hanke on EU-osarahoitteinen ja toteuttaa Manner-Suomen maaseutuohjelmaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

10110

Startdatum

01.07.2015

Slutdatum

17.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner