Hanke
Utvecklingsprojekt - 10110

Panumanjärven ja -ojan kunnostushanke

Panumajärvi ry

01.07.2015 - 17.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Panumajärven ja -ojan kunnostuksen yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa selvitetään Panumajärven ja -ojan kunnostusmahdollisuuksia. Tavoitteena on löytää keinoja, millä vesistöjen nykyistä tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia voitaisiin parantaa. Tässä ympäristöprojektissa tehdään Panumajärven pohjan sedimenttitutkimus ja Panumanojan kunnostustarveselvitys. Panumanojasta selvitetään merkittävimmät kuormittajat, annetaan virkistyskäytön ja ekologisen tilan parantamiseksi toimenpide-ehdotukset ja alustava arvio kunnostuksen kustannuksista. Lisäksi selvitetään Panumanojan suussa olevan pohjapadon alkuperää. Tuloksena arvioidaan eri kunnostustoimenpiteiden soveltuvuutta ja toteuttamiskelpoisuutta sekä kunnostuksen realistisia tavoitteita. Järven sedimenttitutkimuksessa tutkitaan pohjalietteen koostumus, josta voidaan määrittää kuormituksen nykytilaa. Tämän perusteella voidaan suunnitella kunnostusmahdollisuuksia. Hanke on EU-osarahoitteinen ja toteuttaa Manner-Suomen maaseutuohjelmaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

10110

Aloituspäivämäärä

01.07.2015

Loppumispäivämäärä

17.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Fritidsboende
miljö
vattenvård

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt