Projekt
Utvecklingsprojekt - 120402

Pargas-Nagu fast vägförbindelse – analys av potential för fastighetsutveckling

PBI Stiftelsen - PBI Foundation sr

27.01.2020 - 25.08.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Behovet av en fast vägförbindelse mellan Pargas och Nagu har accentuerats under de senaste åren. Sedan 2018 har det tagits klara steg mot ett förverkligande via de utredningar som utförts av Stiftelsen för projektforskning i nära samarbete med Pargas stad, NTM-centralen, Trafikledsverket och internationella experter. Huvudmälsättningen har hela tiden varit att göra en fast vägförbindelse mellan Pargas och Nagu (bro via Haverö) finansierbar och således bidraga till att den fasta vägföbindelsen blir verklighet i framtiden. • mars 2018 – jan 2019: Socioekonomisk utredning av ekonomiska effekter av fast förbindelse, alternativa finansiering- och leveransmodeller. Finansierad av Leader-I samma båt, Stiftelsen för projektforskning säkerställde hela den privata finansieringsandelen på 30%. • jan 2019-maj 2019 Analys av den föreslagna finansieringsmodellens genomförbarhet (PPP3). Analysen finansierades av Trafikledsverket, NTM-centralen i Egentliga Finland och Pargas stad. Utredningarna har väckt mycket intresse hos såväl offentliga aktörer (Trafik- och Kommunikationsministeriet, Trafikledsverket, Traficom) som privata aktörer (investerare, byggbolag) och har även publicerats på Trafikledsverkets hemsidor https://vayla.fi/parainen-nauvo-kiintea-yhteys#.Xh3elsgzaUk. Samtidigt pågår en aktiv diskussion i Finland om hur stora infrastrukturinvesteringar (likt en fast vägförbindelse mellan Pargas och Nagu) förväntas påverka fastighetsmassans värde samt hur denna värdeökning kan kopplas till finansieringsmodellen för enskilda större infrastrukturinvesteringar. Bl.a. Kommunikationministeriet och Trafikledsverket (Väylävirasto) efterlyser denna information i samband med utvecklandet av den nya, 12-åriga, riksomfattande trafiksystemplanen för Finland samt vid evaluerandet av enskilda investeringar. Utecklingspotentialen för fastighetsmassan i Nagu, Korpo och Houtskär, som ett resultat av en framtida fast vägförbindelse mellan Pargas och Nagu, har inte tidigare analyserats i detal

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

120402

Startdatum

27.01.2020

Slutdatum

25.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner