Projekt
Utvecklingsprojekt - 17559

PASSI – Pöytyän ja Auran asiointiliikenteen kehittäminen

Varsinais-Suomen liitto - Egentliga Finlands förbund

01.02.2016 - 29.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoituksena on kehittää asiointiliikennettä Pöytyän ja Auran kunnissa. Hankkeessa selvitetään kyytien järjestämiseen keskittyviä mobiilipalveluita sekä mahdollisuuksia hyödyntää hankealueen asiointiliikennettä tavarankuljetuksessa, esimerkiksi pakettien ja päivittäistavaroiden osalta. Lisäksi tutkitaan tarvetta ja vaihtoehtoja uudelle asiointiliikenneyhteydelle Kyrön, Riihikosken ja Auran palvelukeskusten välillä. Toimenpiteillä parannetaan asukkaiden elinolosuhteita ja pyritään digitalisoimaan kunnan palveluita muun muassa selvittämällä hankealueelle soveltuvat kyytien yhdistämiseen ja etsimiseen tarkoitetut mobiilipalvelut. Kohderyhmänä hankkeessa ovat Pöytyän ja Auran kuntien asukkaat sekä liikenteeseen liittyviä päätöksiä tekevät virkamiehet ja luottamushenkilöt. Kuntalaisille tehtävän kyselyn avulla tutkitaan tarkoituksenmukaisia liikennöintivaihtoehtoja asiakaslähtöisesti. Työssä pyritään hyödyntämään paikkatietoa, avointa dataa ja datan visualisoinnin keinoja. Hanke pyrkii edistämään luonnollisten asiointiyhteyksien käytettävyyttä yli kuntarajojen ja lisäämään kuntalaisten tasa-arvoa ja palveluiden saavutettavuutta. Lisäksi asiointiliikenneyhteydet palvelukeskusten välillä vahvistavat alueen elinkeinoelämää ja palveluita. Pöytyän ja Auran kuntien lisäksi hankkeen tuloksista hyötyvät naapurikunnat ja muut samanlaisia haasteita omaavat alueet Suomessa, jotka voivat soveltaa hankkeen tuloksia kehitystyössä ja päätöksenteossa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

17559

Startdatum

01.02.2016

Slutdatum

29.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner