Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 168695

Pelastusoperaatio Paakkila

Haapaveden seurakunta

31.05.2021 - 25.08.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pelastusoperaatio Paakkila! Haapaveden seurakunnan omistaman vanhan pappilan, Paakkilan kunnostaminen rakennuksen pelastamiseksi, toimintojen mahdollistajaksi niin Paakkilan puutarhan toimijoille kuin pienimuotoisille juhlille ja kokoontumisille kuin lasten ja nuorten kasvupaikaksi ja harrastustoiminnan toimintaympäristöksi. Hakijana on Haapaveden seurakunta, joka omistaa kiinteistön. Kiinteistöstä on käyttösopimus Paakkilan kannatusyhdistys ry:n kanssa (vuodelta 2008) Paakkilan Puutarhan toimintaa varten. Haapaveden seurakunnan omistama vanha pappila, Paakkila, on vuodelta1787. Se on Haapaveden vanhimpia rakennuksia. Paakkila on pappila, mutta se on myös Jokilaaksojen ammattiopiston palvelu- ja luontoalan yksikön syntykoti. Ruustinna Nora Pöyhönen aloitti Paakkilassa vuonna 1892 Haapaveden kasvitarha- ja keittokoulun edelläkävijänä koko maassa. Nykyinen ammattiopiston yksikkö on nimetty perustajansa kunniaksi Noraksi. Paakkilan puiston ja puutarhan kunnostus alkoi vuonna 2006. Hankkeelle saatiin tuki Keskipiste-Leader ry:ltä. Toimintaa varten on perustettu Paakkilan kannatusyhdistys ry. Puutarha toimii aktiivisesti. Puutarha ja piha-alue on kukoistuksessaan, mutta rakennuksen kunto heikkenee ja rakennus ränsistyy, ellei sitä kunnosteta. Puutarhan kunnostaminen on lisännyt ihmisten kiinnostusta alueeseen. Hanke on ollut esillä valtakunnallisissakin tiedotusvälineissä. Pappilan miljööstä on tehtävissä yksi Haapaveden matkailunähtävyyksistä. Pappilassa ja sen puutarhassa vierailee nykyisin kesäisin yli tuhat kävijää (puutarhan vieraskirja). Pappila on ollut asuttuna 2000-luvun alkuun saakka. Sen jälkeen se on ollut puutarhan toimintoihin liittyvä kokoontumis- ja tapahtumapaikka. Pappila on museoviraston luetteloinnissa historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas, säilytettävä miljöö. Se kuuluu valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 määriteltyyn suojeltavaan kulttuuriympäristöön.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

168695

Startdatum

31.05.2021

Slutdatum

25.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner