Hanke
Utvecklingsprojekt - 129482

Pieniä Ilmastotekoja -hanke

Iisalmen kaupunki

31.08.2020 - 30.08.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Pieniä Ilmastotekoja-hanke on Iisalmen kaupungin toteuttama nuorisopalveluiden kehittämishanke ajalla 1.9.2020-31.8.2022. Hankkeessa on yksi kokoaikainen hankeohjaaja. Tavoitteena on vähentää nuorten yleistä ilmastoahdistusta tai -huolta lisäämällä positiivisesta näkökulmasta alueen nuorten ja nuorisotoimijoiden ilmastotietoutta omien ilmastotekojen toteuttamisen tueksi. Hankkeen ensisijaisena kohteena ja hyödynsaajina ovat alle 30-vuotiaat iisalmelaiset nuoret. Pääpaino on nuorisopalveluiden pääkohderyhmän mukaisesti yläkoululaisissa ja alakoulun 5-6-luokkalaisissa; toimintoja tarjotaan myös toisen asteen opiskelijoille ja työpajanuorille sekä Ohjaamon asiakkaille. Osallistavia menetelmiä käyttäen nuoret pääsevät vaikuttamaan ilmastoasioissa ja nuorille mahdollistetaan erilaisia toimintatapoja vaikuttaa omalla toiminnallaan ilmastonmuutokseen. Näin he voivat osaltaan helpottaa ilmastoahdistustaan. Hanke mahdollistaa eri kanavissa myös nuorten äänen kuuluville saamisen ilmastoasioissa. Lisäksi hankkeen kohteena ja hyödynsaajina ovat alueen nuorten parissa toimijat, kuten Ylä-Savon sekä nuorten nettiportaali Po1ntissa mukana olevien kuntien nuorisotyöntekijät. Uudentyyppistä yhteistyötä tehdään myös kolmannen sektorin ja yritysten kanssa. Nuorisotoimijat oppivat käytäntöjä, kuinka nuorten ilmastovaikuttajuutta voidaan tukea ja vahvistaa eri keinoin. Tämä tavoite on myös valtion nuorten kehittämisohjelma VANUPOssa 2020-2023. Lisäksi he saavat toimintamalleja siihen, miten teema voidaan huomioida jo olemassa olevassa toiminnassa, kuten esimerkiksi perusnuorisotyössä. Nuorten ja nuorten parissa työskentelevien tietoutta ilmastoasioista lisätään koulutuksin ja työpajoin. Hankkeen tuotoksena on Iisalmen nuorisopalveluiden kestävän kehityksen toimintamalli, jota juurrutetaan luontevaksi osaksi perustoimintaa ja hyödynnetään myös hankkeen päätyttyä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

129482

Aloituspäivämäärä

31.08.2020

Loppumispäivämäärä

30.08.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

klimatförändring
kommunikation
nätverk
samhörighet
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt