Projekt
Utvecklingsprojekt - 206835

Pihvilihan tuottajaorganisaation perustaminen

Pihvikarjankasvattajien liitto ry, Biffdjuruppfödarnas förbund ry

30.11.2022 - 10.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pihvilihan tuottajaorganisaatio saattaa olla toimiva keino vahvistaa tuottajien asemaa ruokaketjussa. Hankkeessa selvitetään pihvilihan tuottajien kiinnostusta tuottajaorganisaatiota kohtaan ja luodaan työkalut, joita tuottajaorganisaation perustamiseksi tarvitaan. Hankkeessa tehdään taustaselvitys, joka selvittää nautasektorilla toimivien viljelijöiden kiinnostusta ja valmiuksia tuottajaorganisaatiota kohtaan. Selvitystyö perustuu faktapohjaiseen tiedottamiseen, joka edellyttää liiketaloudellista osaamista ja juridiikan hallintaa. Selvitystyön lisäksi hanke tuottaa tuloksena perusmallin, kuinka tuottajaorganisaatio perustetaan. Taustaselvitys on tehtävä valtakunnallisena ja pihvilihan tuottajiin kohdistettuna, jotta se antaa oikeellisen kokonaiskuvan markkinatilanteesta ja toimintaympäristöstä. Hankkeen päättyessä tuottajilla on käytössään työkalut, joiden turvin on mahdollista perustaa valtakunnallinen toimija toteuttamaan tuottajaorganisaatioksi hakemista. Tuottajaorganisaatiomalli ei Suomessa ole kovin tunnettu, ja siksi on tärkeä ymmärtää, mitä sellaisen perustaminen edellyttää ja mitä tuottajaorganisaatioon kuuluminen tarkoittaa viljelijän kannalta. Pihvilihan tuottajat ovat sijoittuneet valtakunnallisesti eri puolille maata, ja siksi tarvitaan tiedotusta, joka tavoittaisi kaikki tuottajaorganisaatiosta kiinnostuneet. Lisäksi tuottajaorganisaation perustaminen edellyttää liiketaloudellista ja lainopillista osaamista, jotta tuottajaorganisaatio toimisi säädösten mukaisesti ja sillä olisi valmiudet menestyä pitkällä tähtäimellä. Hankkeeseen sisältyvät sellaiset asiantuntijapalvelut, joita tuottajaorganisaation perustamiseen tarvitaan.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

206835

Startdatum

30.11.2022

Slutdatum

10.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Riksomfattande projekt

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner