Projekt
Utvecklingsprojekt - 42307

Pirkanmaan metsälogistiikka -hanke

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.08.2017 - 11.01.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pirkanmaan metsälogistiikka hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseutuohjelmaa ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisohjelmaa ja on myös yksi Pirkanmaan alueellisen metsäohjelman strateginen kehittämistavoite. Pirkanmaan metsäbiotalouden tuotos on ollut n. 2,6 miljardia euroa vuodessa ollen maakunnista toisella sijalla. Pirkanmaan kilpailukyvylle metsäbiotaloudessa ratkaisevaa ovat hyvät ja kattavat mutta myös kokonaistaloudelliset ja järkevät logistiset ratkaisut. Yksityisteitä Pirkanmaalla n.13000 km. Pirkanmaan metsälogistiikka hankkeen päätavoite on Pirkanmaan maakunnan puun kaukokuljetusten ja korjuun infrastruktuurin kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on tehostaa metsäbiotalouden logistiikkaketjuja ja siten tukea vähähiilisyyttä. Täten parannetaan puunjalostusteollisuuden toimintaedellytyksiä. Hankkeella on kolme kehittämiskokonaisuutta: 1.Terminaaleista tehoa puuhuoltoon. 2. Logistiikan sähköiset palvelut. 3. Tieverkon hoidon ja perusparannuksen kehittäminen.Tiestön kunnossapidon ja perusparannuksen sekä terminaaliverkoston toimintojen organisoinnin työllisyysvaikutukset kohdistuvat maaseudulle. Parantuneet sähköiset tieverkkopalvelut ja sähköinen palveluhakemisto helpottavat tiekuntien ja urakoitsijoiden kohtaamista sekä helpottavat teiden hoitoa ja erilaisia logistisia ratkaisuja. Toimiva terminaaliverkko vaikuttaa maaseudulla metsätalouden kannattavuuteen. Tiestön hyvä kunto parantaa myös muiden maaseutuelinkeinojen kuljetusmahdollisuuksia sekä maaseudun asukkaiden hyvinvointia. Pirkanmaan metsälogistiikka -hankkeella edistetään ympärivuotista puuhuoltoa kehittämällä puutavaran puskuri- ja terminaalivarastointia. Hankkeessa kehitetään tienhoitoon ja logistiikkaan liittyviä sähköisiä palveluja mm. sähköinen tierekisteri ja palveluhakemisto tienhoitoyrittäjistä. Pirkanmaan metsälogistiikka hankkeen toteuttaminen mahdollistaa puunkorjuun lisäämisen maakunnassa ja turvaa puuhuoltoa metsäteollisuuden kasvaviin tarpeisiin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

42307

Startdatum

31.08.2017

Slutdatum

11.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner