Projekt
Utvecklingsprojekt - 102191

Pitovoimaa Pyhäjärviseudulle

Leader Satasilta ry

31.07.2019 - 27.12.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen toimenpiteet ovat luonteeltaan neuvonta-, tiedotus-, koulutus- innostamis-, ja aktivointitoimenpiteitä. Hankkeen aikana järjestetään kaikille asiasta kiinnostuneille asukkaille, toimijoille ja yhdistyksille tarkoitettuja työpajoja, lyhytkoulutuksia, seminaareja, opintomatkoja ja esittely- ja neuvontatilaisuuksia erilaisista hankkeen teemoihin liittyvistä aiheista. Leader Pyhäjärviseudun strategian Paikallista Pyhäjärviseudulta mukaisesti hanke toteuttaa elinvoimaisten yhteisöjen ja viihtyisän asuinympäristön tavoitetta. Tavoitteena on yhteisöjen kehittäminen ja aktivointi, jotka omalta osaltaan vaikuttavat kylien ja kaikkien asukkaiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Lisäksi tarjotaan koulutusta alueella kaikille kiinnostuneille mm. arjen turvallisuuteen, vapaaehtoistyöhön, asuinympäristön suojeluun sekä brändäykseen. Lapsille ja nuorille järjestetään tempauksia ja tapahtumia sekä jaetaan tietoa perinnetaitojen säilyttämiseen perinteisin ja uudenaikaisin keinoin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

102191

Startdatum

31.07.2019

Slutdatum

27.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner