Hanke
Utvecklingsprojekt - 102191

Pitovoimaa Pyhäjärviseudulle

Leader Pyhäjärviseutu ry

31.07.2019 - 30.07.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen toimenpiteet ovat luonteeltaan neuvonta-, tiedotus-, koulutus- innostamis-, ja aktivointitoimenpiteitä. Hankkeen aikana järjestetään kaikille asiasta kiinnostuneille asukkaille, toimijoille ja yhdistyksille tarkoitettuja työpajoja, lyhytkoulutuksia, seminaareja, opintomatkoja ja esittely- ja neuvontatilaisuuksia erilaisista hankkeen teemoihin liittyvistä aiheista. Leader Pyhäjärviseudun strategian Paikallista Pyhäjärviseudulta mukaisesti hanke toteuttaa elinvoimaisten yhteisöjen ja viihtyisän asuinympäristön tavoitetta. Tavoitteena on yhteisöjen kehittäminen ja aktivointi, jotka omalta osaltaan vaikuttavat kylien ja kaikkien asukkaiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Lisäksi tarjotaan koulutusta alueella kaikille kiinnostuneille mm. arjen turvallisuuteen, vapaaehtoistyöhön, asuinympäristön suojeluun sekä brändäykseen. Lapsille ja nuorille järjestetään tempauksia ja tapahtumia sekä jaetaan tietoa perinnetaitojen säilyttämiseen perinteisin ja uudenaikaisin keinoin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

102191

Aloituspäivämäärä

31.07.2019

Loppumispäivämäärä

30.07.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Jämställdhet
byaverksamhet
kommunikation
nätverk
samhörighet
säkerhet
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt