Projekt
Utvecklingsprojekt - 28380

PLAN B – Matens nya rutt ¿ en ny värdekedja för närmat

Svenska lantbrukssällskapens förbund rf

31.07.2016 - 16.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Vi har en efterfråga av lokalt producerade produkter med en transparent produktion, prissättning och logistik. Samtidigt som den digitala utvecklingen är för tillfället snabbare och intensivera än vad den någonsin tidigare har varit (Sitra, 2016). Med dessa trender och tankar som bakgrund är vi intresserade av att utreda möjligheterna för alldeles nya innovativa alternativ för försäljning, marknadsföring och logistik av närmat. Avsikten är att utreda om de finns möjligheter att starta en alldeles ny verksamhetsform tillsammans med en producentgrupp gällande insamling, lagring, marknadsföring och distribution av råvaror och livsmedel som är producerade och tillverkade i Nyland direkt till konsumenterna och hur olika produktgrupper kan röra sig i en annorlunda värdekedja utan att kvaliteten försämras och att verksamheten fortfarande är lönsam.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

28380

Startdatum

31.07.2016

Slutdatum

16.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.4 Korta distributionskedjor för livsmedel

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner