Hanke
Utvecklingsprojekt - 76357

Pohjanmaan hieskoivut tuottamaan – Nya produkter från skogen

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

30.09.2018 - 30.11.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Suomeen on muodostunut viime vuosikymmenen aikana metsän erikoissieniä (lääkinnällisiä sieniä), kuten em. pakuria, lakkakääpää jalostavaa teollisuutta. Pääasiallisella markkina-alueellaan Aasiassa nämä tunnetaan lääkinnällisinä sieniä. Näiden lääkinnällisten sienten markkinat itsessään ovat useita kymmeniä miljardeja euroja. Jalostava teollisuus on kotimaiden markkinoiden lisäksi tehnyt huomattavia ponnisteluita tuotteiden vientiin. Aasian markkinat luovatkin potentiaalin johon suomalaiset metsänomistajat sekä niin kutsuttujen perinteisten metsäsienten sienijalostajat ovat vasta heräämässä. Erikoissienten viljelyn kehitystyö, alan yrityskentän kehittyminen sekä alkutuotanto että jalostusteollisuudessa on luonut täysin uuden arvoketjun Suomeen. Suomessa on jo huomattavan suuri suunnitelmallisen erikoissienten viljelyn aloittanut metsänomistajien joukko. Myös lainsäätäjä on reagoinut uusien innovaatioiden ja tuotantosuunnan leviämiseen metsänomistajien keskuudessa ja on viemässä tätä tuotantosuuntaan lainsäädäntöön, verolainsäädännöstä alkaen. Erikoissientenviljely on näin ollen saanut jo saanut teollisen logiikan omaavia piirteitä tuotantoon ja suurten elintarviketoimijoiden mukaantulo kentälle, on saanut myös elintarviketoimijoita laajentamaan tuotepalettiaan ja etsimään vientimarkkinoita uusille tuotteille. Tämän hankkeen tarkoituksena on kasvattaa Pohjanmaan metsätaloudellisessa mielessä vajaatuottoisten hieskoivikoiden taloudellista tuottoa metsän uusien tuotteiden aktiivisella tuotannolla. Hankkeen tavoitteeseen päästään edistämällä Luonnonvarakeskuksen kehittämän koivikoiden hyödyntämisen kaskadimallin jalkauttamisella metsänomistajien keskuuteen metsänomistajien vertaistukiverkoston kautta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

76357

Aloituspäivämäärä

30.09.2018

Loppumispäivämäärä

30.11.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Livsmedelsexport
Ny affärsverksamhet
hållbar användning av skog

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt