Projekt
Utvecklingsprojekt - 58503

Pohjanmaan Ravinneratas – Österbottens Näringshjul

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, Österbottens vatten och miljö rf

31.01.2018 - 04.07.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pohjanmaan Ravinneratas -hanke toimii kaksikielisenä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla Alavieskan, Kalajoen, Reisjärven, Sievin ja Ylivieskan kunnissa. Hankealueella on useita yhteisiä erityispiirteitä, kuten runsaasti happamia sulfaattimaita, soita ja suometsiä sekä intensiivistä jokilaaksoihin keskittynyttä kotieläin- ja turkistuotantoa. Alueen erityispiirteistä on paljon tietoa erilaisissa datapankeissa, joita ei vielä riittävästi hyödynnetä valuma-aluetarkasteluissa. Hankkeen päätavoitteina on tehostaa ravinnevirtojen hyödyntämistä ja vähentää vesistökuormitusta ja parantaa hankealueen vesienhoitosuunnitelmissa hyvää huonommassa tilassa olevien vesistöjen tilaa. Tavoitteena on lisätä tietämystä valuma-alueiden painetekijöistä ja vesiensuojelusta, ravinteiden kierrätyksestä ja käytettävissä olevista uusista menetelmistä sekä tuoda yrittäjille ideoita ja virikkeitä uusista yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksista. Ekosysteemipalveluiden kehittyminen lisää alueen vetovoimaisuutta ja virkistyskäyttömahdollisuuksia. Hankkeen kohderyhmänä ovat valuma-alueen maanomistajat, maaseutuyrittäjät ja muut toimijat. Hankkeessa tarkastellaan laajassa asiantuntijayhteistyössä valuma-alueiden vesiensuojelun painetekijöitä, ja haetaan käytettävissä olevia sähköisiä tietolähteitä, työkaluja ja olemassa olevaa tutkimustietoa hyödyntämällä kriittisiä kohteita. Valituille valuma-alueille ja kohteisiin laaditaan toimenpidesuosituksia ja mallisuunnitelmia. Työpajoissa ja infotilaisuuksissa edistetään sähköisten vesiensuojelutyökalujen, tietolähteiden käyttöä ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa vesiensuojeluun ja ravinteiden kierrätykseen sekä tuodaan esille yhteistyömalleja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Demonstraatiot ja kokeilut havainnollistavat eri käsittelymenetelmiä. Monikanavaiset tiedotustoimet, maastoretkeilyt ja oppilaitosvierailut levittävät tietoa ja edistävät uusien toimintatapojen käyttöönottoa hankealueella.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

58503

Startdatum

31.01.2018

Slutdatum

04.07.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Vattenskydd och återföring av näringsämnen

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner