Hanke
Utvecklingsprojekt - 58503

Pohjanmaan Ravinneratas – Österbottens Näringshjul

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, Österbottens vatten och miljö rf

31.01.2018 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Pohjanmaan Ravinneratas -hanke toimii kaksikielisenä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla Alavieskan, Kalajoen, Reisjärven, Sievin ja Ylivieskan kunnissa. Hankealueella on useita yhteisiä erityispiirteitä, kuten runsaasti happamia sulfaattimaita, soita ja suometsiä sekä intensiivistä jokilaaksoihin keskittynyttä kotieläin- ja turkistuotantoa. Alueen erityispiirteistä on paljon tietoa erilaisissa datapankeissa, joita ei vielä riittävästi hyödynnetä valuma-aluetarkasteluissa. Hankkeen päätavoitteina on tehostaa ravinnevirtojen hyödyntämistä ja vähentää vesistökuormitusta ja parantaa hankealueen vesienhoitosuunnitelmissa hyvää huonommassa tilassa olevien vesistöjen tilaa. Tavoitteena on lisätä tietämystä valuma-alueiden painetekijöistä ja vesiensuojelusta, ravinteiden kierrätyksestä ja käytettävissä olevista uusista menetelmistä sekä tuoda yrittäjille ideoita ja virikkeitä uusista yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksista. Ekosysteemipalveluiden kehittyminen lisää alueen vetovoimaisuutta ja virkistyskäyttömahdollisuuksia. Hankkeen kohderyhmänä ovat valuma-alueen maanomistajat, maaseutuyrittäjät ja muut toimijat. Hankkeessa tarkastellaan laajassa asiantuntijayhteistyössä valuma-alueiden vesiensuojelun painetekijöitä, ja haetaan käytettävissä olevia sähköisiä tietolähteitä, työkaluja ja olemassa olevaa tutkimustietoa hyödyntämällä kriittisiä kohteita. Valituille valuma-alueille ja kohteisiin laaditaan toimenpidesuosituksia ja mallisuunnitelmia. Työpajoissa ja infotilaisuuksissa edistetään sähköisten vesiensuojelutyökalujen, tietolähteiden käyttöä ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa vesiensuojeluun ja ravinteiden kierrätykseen sekä tuodaan esille yhteistyömalleja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Demonstraatiot ja kokeilut havainnollistavat eri käsittelymenetelmiä. Monikanavaiset tiedotustoimet, maastoretkeilyt ja oppilaitosvierailut levittävät tietoa ja edistävät uusien toimintatapojen käyttöönottoa hankealueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

58503

Aloituspäivämäärä

31.01.2018

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Vattenskydd och återföring av näringsämnen

Erityistavoite

3

Asiasanat

Cirkulär ekonomi
effektivare stallgödselanvändning
hållbar användning av skog
klimatförändring
miljö
nätverk
vattenvård
Återanvändning av näringsämnen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt