Hanke
Utvecklingsprojekt - 13120

Pohjoinen Ruoka ja Matkailu – Arctic Food and Travel

ProAgria Oulu ry

01.11.2015 - 29.01.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on ruokamatkailun kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla laaja-alaisella verkostoyhteistyöllä ja tuottamalla verkoston käyttöön yhteisiä toimintamalleja ja tietotaitoa. Toimenpiteillä vahvistetaan pienten elintarvikealan yritysten ja matkailuyritysten ja toimialaa tukevien yritysten yhteistyöosaamista ja laadunhallintaa. Yhteistyön lisäämisellä ja kehittämistoimilla tuetaan yritysten aktivoitumista toimintansa kehittämiseen ja verkostoyhteistyöhön. Alueelliset erityispiirteet, ruokakulttuuri ja paikallinen elintarviketuotanto sekä ympäristö ja maisema ovat taustalla ja voimavarana yhteistyön kehittämisessä. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on luoda laadukkaita ruokamatkailutuotteita ja -palveluita tuottava yritysverkosto, jonka kautta pohjoispohjalainen ruokamatkailu tulee tunnetuksi maakunnassa, Suomessa ja kansainvälisesti. Kohderyhmänä ovat ruokamatkailun kanssa tekemisissä olevat pohjoispohjanmaalaiset yritykset. Hankkeessa kootaan paikallisten teemojen ympärille yritysryhmiä, joissa testataan erilaisia toimintamalleja ja kehitetään yhteisesti tietovarantoa paikallisten ruokamatkailutoimialan tuotteiden ja palveluiden tuotekehityksen tueksi. Yritysryhmien tapaamisissa vaihdetaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä mm. verkostoitumiseen, yritystoiminnan hallintaan, ruokamatkailuun ja maiseman tuotteistamiseen liittyvistä teemoista. Yritykset osallistuvat koti- ja ulkomaille suuntautuville opintomatkoille. Hankkeessa kehitetään pysyvää verkostoa maakunnan ruokamatkailun kehittämisen tueksi ja perustetaan konkreettinen elintarvike- ja ruokamatkailuyritysten yhteistyöelin, joka hallinnoi yhteisesti kehitettyä ruokamatkailumallia ja on sitoutunut jatkossa toimialan päämäärätietoiseen kehittämiseen Pohjois-Pohjanmaalla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

13120

Aloituspäivämäärä

01.11.2015

Loppumispäivämäärä

29.01.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt