Projekt
Utvecklingsprojekt - 93246

Pohjoisen maisemahelmet – yhteistyöllä elinvoimaa Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemista

ProAgria Oulu ry

30.04.2019 - 28.11.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on järjestää hoitoa arvokkaille perinnebiotooppi- ja maisemakohteille. Perinnebiotoopit ovat luontotyypeistämme uhanalaisimpien joukossa ja niiden hoitaminen on luontevinta maataloustoiminnan yhteydessä. Tämän vuoksi karjatilalliset, maisemanhoitoyrittäjät ja muut maaseudun toimijat ovat hankkeen keskeisiä kohderyhmiä. Hankkeen kehittämiskohteiksi valitaan arvokkaiksi luokiteltuja perinnebiotooppeja sekä valtakunnallisilla maisema-alueilla ja Natura 2000-alueilla sijaitsevia kohteita. Myös hankkeen osarahoittajiksi lähtevien kuntien esityksiä kohteista huomioidaan. Hoidon selvittämiseksi alueilla järjestetään infotilaisuuksia, työpajoja ja maastokatselmuksia, joissa pohditaan useiden toimijoiden kesken hoidon kysymyksiä. Mahdollisia esiin nostettavia teemoja ovat mm. sopimuslaidunnus, taajamien niittyjen hoito, maisemanhoidon sponsorointi, laidunpankki, paimenviikot, maiseman tuotteistaminen ja maisemanhoito osana muuta yritystoimintaa. Työpajojen ohella hankkeen toimenpiteitä voivat olla työnäytökset ja talkoot, messuesittelyt, luennot ja opintomatkat. Hankkeen tavoitteena on järjestää hoitoa 10 arvokkaalle perinnebiotooppikohteelle. Työpajoja järjestetään vähintään 10. Taajamaniityn hoitomallia testataan 1-2 kohteella. Hoidon järjestämisestä tehdään esittely 5 erityyppiseltä kohteelta. Hoidon järjestämiseen liittyvää neuvontaa tehdään 30 henkilölle tai taholle. Hankkeen aikana laaditaan ehdotus maisemanhoidon toimijoiden verkostoksi. Hankkeen toimenpiteillä turvataan paitsi perinnebiotooppien ja niiden arvojen säilymistä, tarjotaan myös mahdollisuuksia maaseutuyrittäjien elinkeinolle, lisätään kylien viihtyisyyttä, elinvoimaa ja matkailullista vetovoimaa. Kohderyhmä ja hyödynsaajat: Kehittämishankkeen tärkein kohderyhmä ovat maaseudun toimijat: viljelijät, maisemanhoitoyrittäjät, asukkaat ja kunnat. Hoidettu maisema on myös vetovoimatekijä ja siitä voivat hyötyä myös maanomistajat, vapaa-ajanasukkaat ja matkailijat

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

93246

Startdatum

30.04.2019

Slutdatum

28.11.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner