Projekt
Utvecklingsprojekt - 21649

Potkua Pohjanmaan Pihvilihantuotantoon

Luonnonvarakeskus

30.06.2016 - 30.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Potkua Pohjanmaan Pihvilihantuotantoon -hankkeen tavoitteena on, että pihvilihantuottajat, jalostava teollisuus sekä alan koulutus, neuvonta ja muut relevantit intressiryhmät saavat käyttöönsä nautasektorin uusinta tutkimustietoa toimintansa suunnittelua, kehittämistä ja toteutusta varten. Tavoitteena on luoda sektorille uusia innovaatioita ja parantaa siten tuotannon kannattavuutta. Toiminnalla pyritään luomaan edellytyksiä emolehmätuotantoon perustuvan naudanlihantuotannon säilymiselle ja kasvulle. Hankkeessa on 4 työpakettia, jotka tähtäävät naudanlihantuotannon kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen: 1. Ultraäänitekniikan hyödyntäminen lihanautojen jalostuksessa ja teurasoptimoinnissa, 2. Liharotuisten nautojen ruokintasuositukset, 3. Naudanlihan syöntilaadun parantaminen ja 4. Tiedon siirto. Hankealueena on Pohjois-Pohjanmaa. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ja suorina hyödynsaajina ovat kaikki hankealueen naudanlihantuottajat, erityisesti alueen emolehmätuottajat ja pihvirotuisia nautoja kasvattavat tilat. Toisena kohderyhmänä ovat lihanjalostusteollisuus sekä lihan- ja maidontuotantotilojen kanssa työskentelevät neuvojat ja suunnittelijat eri organisaatioissa. Hankkeen välillisinä kohderyhminä tuloksista hyötyvät ammattikorkeakoulut ja toisen asteen ammatilliset oppilaitokset. Hanketta toteutetaan ajalla 1.7.2016-31.12.2018. Hanke on keskeinen osa toimintaa, jonka tavoitteena on kotimaisen naudanlihantuotannon jatkuvuuden turvaaminen ja kilpailukyvyn parantaminen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

21649

Startdatum

30.06.2016

Slutdatum

30.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner