Projekt
Utvecklingsprojekt - 52570

Projekt för stöd och information åt arbetsinvandrare

Närpes stad

01.09.2017 - 27.09.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projekt för stöd och information åt arbetsinvandrare är ett utvecklingsprojekt där bland annat användningen av samhälls- och hälsokommunikatörer testas. Samhälls- och hälsokommunikatörer har, enligt modell från Sverige, utbildats av Yrkesakademin i Österbotten. Avsikten är att kommunikatörerna ska ge information om det nya samhället åt nyanlända invandrare på deras eget språk . I K5-området finns en stor mängd arbetskraftsinvandrare i Närpes ca 13% och i Korsnäs ca 10% av befolkningen. Antalet arbetskraftsinvandrare kommer enligt uppgift från företagarhåll att fortsättningsvis öka. Information om det nya samhället och dess funktioner i initialskedet är avgörande för att integrationen ska lyckas. Erfarenheterna från Sverige visar att det är stor skillnad när samhällsinformationen fås på eget språk jämfört med att den fås på ett för dem främmande språk.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

52570

Startdatum

01.09.2017

Slutdatum

27.09.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner