Projekt
Utvecklingsprojekt - 67043

ProYritys Kainuu II -hanke

ProAgria Itä-Suomi ry

28.02.2018 - 07.06.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

ProYritys Kainuu II -hankkeen kehittämisalaa ovat monialaisten maatilojen ja maaseudun pienyritysten alkuvaiheen neuvonnan rinnalla erityisesti yritysryhmähankkeiden aktivointi, digitaalisuuden, palveluinnovaatioiden ja joukkorahoitusmenetelmän esille tuonti sekä toimialoista erityisesti maaseutu- ja luontomatkailu. Toimintaa on sekä aloittavien että toimintaansa kehittävien yritysten parissa kaikissa Kainuun kunnissa. Yritysasiantuntijat haastavat yrityksiä näiden toiminnan tarkasteluun erityisesti liiketoiminnan suunnittelun ja kannattavuuden näkökulmista keskustelun ja alustavien laskelmien avulla. Yritysten ympärille kootaan tarvittaessa ns. broker-mallilla isompi asiantuntijajoukko. Avustetaan kehittämistukien haku- ja maksatuskäytännöissä. Pyritään yritysryhmien ja yritysyhteistyön syntymiseen. Yritysten osaamista some-markkinoinnissa lisätään pilottipienryhmän avulla. Tavoite on hankkeen aikana myös selvittää maaseutuyritysten asiakasvastaavatyön tarve ja rooli osana yritysneuvonnan kasvupalvelu-uudistusta. Kunnissa järjestetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa aktivointi- ja sidosryhmätapaamisten sarja (road show). Asiantuntijoiden tietotaitoa maaseudun erityishaasteisiin ja yritysneuvonnan työvälineisiin liittyen ylläpidetään koulutuksiin osallistumalla. Asiakasvastaavatoimintamallia kehitetään mm. sähköisin menetelmin, ja pyritään kustannustehokkuuteen ja asiakasprosessien nopeuttamiseen ja laadun paranemiseen. Yrityksiä myös ohjataan lisäkehittämispoluille, sillä maksutonta apua voi saada vain yhden päivän per vuosi. Hanketta toteuttaa ProAgria Kainuu ry ja sen osana toimiva Maa- ja kotitalousnaisten MKN Yrityspalvelut Euroopan Maaseuturahaston ja Kainuun ELY:n tuella ajalla 1.3.18 - 31.12.2020. Budjetti on 359 600 euroa. Tavoitellaan neuvonnan pariin 275:tä yrittäjää, ja heille 350:tä neuvontakertaa. Tavoite on avustaa yrityksiä 60 rahoitushakemuksen teossa ja antaa alkusykäys 20 uudelle yritykselle.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

67043

Startdatum

28.02.2018

Slutdatum

07.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner