Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 210111

Push up-rysät 2kpl

Kalastaja Matti Syrjälä

17.08.2022 - 31.07.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankitaan push-up rysiä korvaamaan verkkopyyntiä. Push-up rysillä suojataan saalista hylkeiden aiheuttamilta vahingoilta. Lisäksi rysistä voidaan vapauttaa ei-toivottu saalis. Hankinnan yhteydessä poistetaan ELY -keskusen määrittelemä määrä verkkoja.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

210111

Startdatum

17.08.2022

Slutdatum

31.07.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.6 Bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner