Projekt
Utvecklingsprojekt - 101242

PUUSTI -Puun tarjonnan kestävä edistäminen digitalisoinnin ja verkostoitumisen keinoin

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

01.09.2019 - 14.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kestävää metsätaloutta ja puun tarjontaa Etelä-Savon maakunnassa. Hankkeen avulla etsitään keinoja purkaa ensiharvennuksen ja nuoren metsän kunnostusrästejä sekä tuottaa lisää metsäteollisuuden ja energiantuotannon tarvitsemaa puuta myös tulevaisuudessa. Näin voidaan turvata metsätalouden kestävyyttä ja vahvistaa maakunnan aluetaloutta. Hankkeen tavoitteena on edistää raaka-aineen hankintaketjun urakoitsijoiden yritysryhmien muodostumista ja verkostoitumista sekä kustannustehokkaiden toimintamallien käyttöönottoa raaka-aineen saamiseksi markkinoille. Hanke hyödyntää metsien tarkempaa laserkeilausta nuorten metsien korjuukohteiden luokitteluun nykyisille ja uusille korjuukalustoille todentaen niiden kone-, kohde- ja toimitusketjukohtaista kustannustehokkuutta. Hanke toteuttaa ensiharvennuksen ja nuoren metsän kunnostuksen työkohteille soveltuvan käytäväharvennuksen työmenetelmän demonstrointia. Lisäksi uusia työmenetelmiä ja konevaihtoehtoja toteutetaan korjuusimulaattorilla. Tavoitteena on nuoren metsän energiapuun korjuun kannattavuuden parantaminen täsmämetsätalouden avulla. Metsänomistajien osaamista lisätään ja metsänomistajia aktivoidaan kohdemarkkinoinnilla, jonka tehokkuutta tarkastellaan eri asiakassegmenteissä. Hankkeen tuloksena nuoren metsän harvennuksilta korjattavan pienpuun kannattavuus metsästä jalostukseen paranee ja puun hankinnan raaka-ainepohjaa saadaan laajennettua.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

101242

Startdatum

01.09.2019

Slutdatum

14.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner