Projekt
Utvecklingsprojekt - 101694

Puuta seinästä siltaan

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.09.2019 - 31.03.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteina on aktivoida rakentamisen eri osapuolia lisäämään puun käyttöä talonrakennuksessa sekä liikenne- ja asuinympäristöjen rakentamisessa. Keskeinen osa-alue on valmistautuminen tulossa oleviin rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ohjausmenettelyihin lisäämällä tietoisuutta rakentamisen hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen määrityksestä ja merkityksestä sekä puutuotteiden hiilitaseen kehittymisestä rakennuskannassa. Maakunnan puusta rakentamisen mahdollisuuksia tuodaan näkyväksi ja aktivoidaan tiedonvaihtoa alan toimijoiden ja asukkaiden välillä. Taajamien kerrostalo- ja julkisten rakennuskohteiden lisäksi erityisteemoina ovat puun käyttö maatila- ja maaseuturakentamisessa sekä puun käyttö infrarakentamisessa sekä puualan tuotekehityksen ja toiminnan kehitystarpeiden tukeminen. Hankkeen hallinnoija toimii Suomen metsäkeskus ja osatoteuttajina Oulun ammattikorkeakoulu ja ProAgria Oulu.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

101694

Startdatum

01.09.2019

Slutdatum

31.03.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner