Hanke
Utvecklingsprojekt - 14057

Puutarhatuotannon uusi kiertotalous – uutta arvoa ja liiketoimintaa (ArvoBio)

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

30.11.2015 - 09.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Puutarhatuotannon uusi kiertotalous - uutta arvoa ja liiketoimintaa -hankkeen tavoitteena on uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen puutarhatuotannon hävikin vähentämiseksi ja sivutuotteiden hyötykäytön tehostamiseksi yhteistyössä yrittäjien, neuvonnan, tutkimuksen, koulutuksen ja alueellisten verkostojen kanssa valtakunnallisesti. Yhteistyössä opitaan ymmärtämään koko toimintaketjuun liittyvät haasteet ja mahdollisuudet kiertotaloudessa sekä luodaan ja kehitetään yhdessä (co-creation) uusia käytännön ratkaisuja ja toimintamalleja puutarhatuotannon kilpailukyvyn, kannattavuuden ja kestävyyden parantamiseksi. Kiertotalouteen pohjautuvat uudet ratkaisut ja toimintamallit tuovat hyötyä useille toimijoille; tuottajat saavat aiemmin myymättä jääneille ja huonompilaatuisille tuotteilleen ja sivutuotteilleen uusia markkinakanavia ja lisäarvoa, käyttäjät/jalostajat saavat raaka-ainevaihtoehtoja ja uusia tuotemahdollisuuksia, ja samalla luodaan hyödyntämisketjun eri vaiheisiin sijoittuvia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi, ratkaisuilla savutetaan tuotannon ympäristövaikutuksien pienentymistä, luonnonvarojen kestävämpää käyttöä sekä materiaalien ja ravinteiden hyötykäytön ja kierrätyksen tehostumista. Jätehierarkian mukaisesti ensisijaisesti pyritään jätteen synnyn minimoimiseen, seuraavaksi materiahyödyntämiseen (arvokomponentit, elintarvike, rehu, ravinteet ym.) ennen energiakäyttöä. Hanketoteutuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia yhteistoiminnallisia työtapoja, joilla osallistetaan puutarha-alan lukuisia toimijoita hanketoteutukseen, hyödynnetään kehittämispotentiaalia maksimaalisesti, lisätään vuorovaikutusta, tuotettujen ratkaisujen ja toimintamallien siirtämistä, tiedon levittämistä sekä edistetään uusien yhteistyö- ja yritysverkostojen syntymistä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

14057

Aloituspäivämäärä

30.11.2015

Loppumispäivämäärä

09.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Riksomfattande projekt

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Cirkulär ekonomi
avfall
grönsaksodling
miljö
resurseffektivitet
växthusproduktion
växtproduktion
återvinning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt