Projekt
Utvecklingsprojekt - 14057

Puutarhatuotannon uusi kiertotalous – uutta arvoa ja liiketoimintaa (ArvoBio)

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

01.12.2015 - 09.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Puutarhatuotannon uusi kiertotalous - uutta arvoa ja liiketoimintaa -hankkeen tavoitteena on uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen puutarhatuotannon hävikin vähentämiseksi ja sivutuotteiden hyötykäytön tehostamiseksi yhteistyössä yrittäjien, neuvonnan, tutkimuksen, koulutuksen ja alueellisten verkostojen kanssa valtakunnallisesti. Yhteistyössä opitaan ymmärtämään koko toimintaketjuun liittyvät haasteet ja mahdollisuudet kiertotaloudessa sekä luodaan ja kehitetään yhdessä (co-creation) uusia käytännön ratkaisuja ja toimintamalleja puutarhatuotannon kilpailukyvyn, kannattavuuden ja kestävyyden parantamiseksi. Kiertotalouteen pohjautuvat uudet ratkaisut ja toimintamallit tuovat hyötyä useille toimijoille; tuottajat saavat aiemmin myymättä jääneille ja huonompilaatuisille tuotteilleen ja sivutuotteilleen uusia markkinakanavia ja lisäarvoa, käyttäjät/jalostajat saavat raaka-ainevaihtoehtoja ja uusia tuotemahdollisuuksia, ja samalla luodaan hyödyntämisketjun eri vaiheisiin sijoittuvia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi, ratkaisuilla savutetaan tuotannon ympäristövaikutuksien pienentymistä, luonnonvarojen kestävämpää käyttöä sekä materiaalien ja ravinteiden hyötykäytön ja kierrätyksen tehostumista. Jätehierarkian mukaisesti ensisijaisesti pyritään jätteen synnyn minimoimiseen, seuraavaksi materiahyödyntämiseen (arvokomponentit, elintarvike, rehu, ravinteet ym.) ennen energiakäyttöä. Hanketoteutuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia yhteistoiminnallisia työtapoja, joilla osallistetaan puutarha-alan lukuisia toimijoita hanketoteutukseen, hyödynnetään kehittämispotentiaalia maksimaalisesti, lisätään vuorovaikutusta, tuotettujen ratkaisujen ja toimintamallien siirtämistä, tiedon levittämistä sekä edistetään uusien yhteistyö- ja yritysverkostojen syntymistä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

14057

Startdatum

01.12.2015

Slutdatum

09.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Riksomfattande projekt

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner