Projekt
Utvecklingsprojekt - 112001

Pyhä-Luosto kestävällä polulla

Sodankylän kunta

01.10.2019 - 26.10.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pyhä-Luosto matkailualue pääsi mukaan Visit Finlandin Sustainable Travel Finland konseptin pilottialueeksi yhdessä muiden Itäisen Lapin alueiden (Salla, Posio ja Ruka-Kuusamo) kanssa maaliskuussa 2019. Visit Finland on määritellyt periaatteet, joiden perustella matkailualueet ja yritykset voivat saada Sustainable Travel Finland -tunnuksen käyttöönsä. Yksi peruste on, että alueella kansainvälisistä matkailutoimintaa harjoittavista yrityksistä tulee 51 % olla käytössään kestävää ja vastuullista matkailua tukeva sertifikaatti. Pyhä-Luosto alueella monet yritykset ovat huomioineet kestävän ja vastuullisen kehittämisen toiminnassaan, mutta sertifioituja yrityksiä ei alueella toistaiseksi ole. Edesauttaaksemme yrityksiä kestävän kehityksen polulla koko Pyhä-Luosto matkailualueelle valmistellaan yhteistä hanketta. Hankkeen tavoitteena on ulkopuolisen asiantuntijan avulla yleisesti lisätä yritysten tietoisuutta kestävän ja vastuullisen matkailun toimintaperiaatteista. Hankkeeseen mukaan lähtevien yritysten osalta tavoitteena on yrityksittäin asiantuntijan johdolla kartoittaa yrityksen sen hetkinen lähtökohtatilanne, asettaa tavoitteet tulevaan sekä laatia yritykselle systemaattinen, seurattava ympäristöohjelma. Perusasiat kuntoon saattamalla yrityksellä on mahdollisuus hankkeen jatkumona hakea valitsemaansa sertifikaattia. Hankkeessa kartoitetaan ympäristösertifikaatit toimialoittain. Kartoituksen avulla yritykset voivat helpommin valita omaan toimintaansa sopivan sertifikaatin. Mukaan hankkeeseen odotetaan lähtevän n. 10-15 kansainvälistä matkailutoimintaa harjoittavaa yritystä Pyhä-Luosto matkailualueelta. Yritysten vahvalla läsnäololla edesautetaan koko Pyhä-Luosto matkailualueen tavoitteen toteutumista haluamme olla ensimmäisiä matkailualueita, joille Visit Finlandin myöntää Sustainable Travel Finland tunnuksen. Olemalla ensimmäisten joukossa saadaan lisää näkyvyyttä kansainvälisillä markkinoilla mm. Visit Finlandin kanavissa ja mediassa yleensäkin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

112001

Startdatum

01.10.2019

Slutdatum

26.10.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning, företagsgrupprojekt (75 %)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner