Projekt
Utvecklingsprojekt - 92340

Pyöräilyn ja pyörämatkailun kehittämishanke

Sysmän kunta

03.03.2019 - 23.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Euroopan parlamentin tekemän tutkimuksen mukaan pyörämatkailu tuottaa Euroopan talouteen enemmän kuin risteilyliiketoiminta ja pyörämatkailun jättämä tulo jää paikallistalouteen ja kanavoituu pieniinkin kohteisiin. Se on paikallisista palveluntuottajista riippuvaista eikä isojen kansainvälisten operaattoreiden kontrol-loimaa. Pyörämatkailu istuu myös moniin matkailutrendeihin, lähi- ja luontomatkailuun sekä aktiviteetti- ja seikkailumatkailuun. Pyörämatkailijan motiivina on päästä tavanomaisten matkailukohteiden ulkopuolelle, pienempiin paikkoihin, tutustua paikalliseen elämään ja elämäntapaan ja nauttia kevyestä liikunnasta ja ulkoi-lusta luonnossa. Pyörämatkailun kehittäminen on entistä suunnitelmallisempaa. Vaikka edellytyksiä pärjätä kansainvälisillä markkinoilla olisi, saattavat pienet yksityiskohdat palveluiden tarjonnassa estää kansainvälistymisen. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi toimimaton liikenne ja logistiikka, palveluntarjoajien puutteelliset tiedot ja taidot tai puutteelliset palvelut. Lisäksi reitistöistä ja palveluista on oltava saatavilla ymmärrettävää ja käyttökelpoista tietoa. Reitistöjen kehittäminen vaikuttaa myös paikallisten ja lähiseutujen asukkaiden ja vapaa-ajan asukkai-den viihtyvyyteen, liikkumiseen lähiseudulla ja tuo terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Sysmän ja Hartolan alueella on olemassa reittejä, joista valtaosa on epävirallisia. Alueella liikutaan paljon sekä retki- että maastopyöräillen. Syksyllä 2018 Hartolassa pidetyssä pyörämatkailutilaisuudessa todettiin, että pyörämatkailun kehittäminen kiinnostaa sekä alueen yrittäjiä, kuntia ja muita toimijoita ja siksi alueella on mahdollisuuksia profiloitua laadukkaana pyörämatkailukohteena. Tilaisuuden päätteeksi sovittiin, että alueen potentiaali pyörämatkailukohteena selvitetään. Selvityshankkeen tavoitteena on selvittää alueen pyöräilyn ja pyörämatkailun potentiaali ja laatia pyörämatkailun kehittämissuunnitelma, jonka tavoitteena on kansainvälistyminen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

92340

Startdatum

03.03.2019

Slutdatum

23.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner