Projekt
Utvecklingsprojekt - 26101

Rahjan ja Vihaslahden luontokohteet kuntoon suunnitteluhanke

Metsähallitus

01.05.2016 - 08.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Rahjan saaristo ja siihen liittyvät lähtösatamat Konikarvo ja Puojiniemi ovat suosittuja virkistyskäyttökohteita paikallisille asukkaille ja matkailijoille. Lisäksi Konikarvo on aktiivinen kalasatama sekä Kaljaasi Ansion kotisatama. Alueella toimii useita aktiivisia yhdistyksiä, jotka näkevät Rahjan saariston potentiaalin ja joilla on intoa kehittää Rahjan saaristoa ja satamia viihtyisiksi käyntikohteiksi, kuitenkaan unohtamatta kalastajien tarpeita alueella. Rahjan saaristo on upea luontokohde, mutta sen luontomatkailupotentiaalia ei ole hyödynnetty ja näkyvyys Kalajoen matkailualueella on heikko. Vihaslahden lintutorni on suosittu luontokohde Vihas-Keihäslahden luonnonsuojelualueella. Kävijät ovat paikallisia luonnossa liikkujia mutta myös lintuharrastajia ja alueen matkailijoita. Metsähallitus on saanut useita yhteydenottoja liittyen Vihaslahden kehittämistarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on verkostoida alueen yhdistykset ja toimijat yhteistyöhön alueen kehittämisen suhteen ja sitä kautta lisätä yhteisöllisyyttä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on suunnitella ja ohjata talkootyötä, jolla kunnostetaan ja uusitaan alueen runsasta mutta huonokuntoista palveluvarustusta, mikä toteutuessaan lisää palveluiden laatua ja alueen ekologisuutta. Kolmas tavoite on lisätä Rahjan saariston ja muiden luontokohteiden näkyvyyttä Kalajoen matkailualueella tuottamalla uusi retkeilykartta alueesta, suunnitella Konikarvon satamaan liikenneopastesuunnitelma jolla selkiytetään toimijoiden ja asiakkaiden ohajusta alueella. Vihaslahdella hankkeen tavoitteena on suunnitella kehittämistoimenpiteitä liittyen Vihaslahden lintutornin alueeseen ja siisteyteen yhdessä lintuharrastajien, yhdistysten ja paikallisten kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

26101

Startdatum

01.05.2016

Slutdatum

08.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner