Projekt
Utvecklingsprojekt - 38177

Saamelainen paikallinen kehittäminen – esiselvitys

Leader Pohjoisin Lappi ry

01.04.2017 - 15.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen päätavoitteena on Innostaa ja kannustaa saamelaisväestöä paikalliseen omaehtoiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön siinä ja määritellä saamelaisen paikallisen omaehtoisen kehittämisen keskeisimmät tavoitteet, keinot ja toimintatavat. Hankkeella vahvistetaan Leader-toimijoiden osaamista saamelaisessa paikallisessa kehittämisessä , luodaan vahva sidosryhmäverkosto saamelaiseen paikalliseen kehittämiseen ja mahdollistetaan strateginen ja monipuolisesti erilaisia saamen kielen käyttöareenoita hyödyntävä ja edistävä kehittämistyö saamelaisten paikallisesta omaehtoisesta toimijuudesta käsin. Hankkeen keskeisiä toimijoita ovat paikalliset saamelaiset, paikalliset saamelaisyhdistykset - järjestöt ja säätiöt, saamelaiset yrittäjät ja ¿ yrittäjäjärjestöt Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö (työaika n. 12 kk). Saamelaisen paikallisen kehittämisen aktivoimiseksi muodostetaan työryhmä, joka toimii myös hankkeen ohjausryhmänä. Ryhmä osallistuu hankkeen toteutukseen ideointiin ja suunnitteluun, verkostoi, viestii ja laatii saamelaisen paikallisen kehittämisen strategian. Hankkeessa laaditaan innostavaa, saamenkielistä viestintämateriaalia, toteutetaan eri puolilla aluetta ja eri kylissä kaikille avoimia ideointi - verkostoitumis- ja työpajatilaisuuksia sekä muita osallistavia toimenpiteitä, autetaan prosessissa nousseita ideoita eteenpäin ja etsitään ideoille rahoitusmahdollisuuksia sekä kootaan eri rahoitusmahdollisuudet yhteen. Lisäksi voidaan kokeilla saamelaisen paikallisen kehittämisen pienimuotoista teemahakua tai vastaavaa aktivointitoimenpidettä työryhmän suunnittelemana.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

38177

Startdatum

01.04.2017

Slutdatum

15.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner