Hanke
Utvecklingsprojekt - 38177

Saamelainen paikallinen kehittäminen – esiselvitys

Leader Pohjoisin Lappi ry

01.04.2017 - 15.01.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoitteena on Innostaa ja kannustaa saamelaisväestöä paikalliseen omaehtoiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön siinä ja määritellä saamelaisen paikallisen omaehtoisen kehittämisen keskeisimmät tavoitteet, keinot ja toimintatavat. Hankkeella vahvistetaan Leader-toimijoiden osaamista saamelaisessa paikallisessa kehittämisessä , luodaan vahva sidosryhmäverkosto saamelaiseen paikalliseen kehittämiseen ja mahdollistetaan strateginen ja monipuolisesti erilaisia saamen kielen käyttöareenoita hyödyntävä ja edistävä kehittämistyö saamelaisten paikallisesta omaehtoisesta toimijuudesta käsin. Hankkeen keskeisiä toimijoita ovat paikalliset saamelaiset, paikalliset saamelaisyhdistykset - järjestöt ja säätiöt, saamelaiset yrittäjät ja ¿ yrittäjäjärjestöt Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö (työaika n. 12 kk). Saamelaisen paikallisen kehittämisen aktivoimiseksi muodostetaan työryhmä, joka toimii myös hankkeen ohjausryhmänä. Ryhmä osallistuu hankkeen toteutukseen ideointiin ja suunnitteluun, verkostoi, viestii ja laatii saamelaisen paikallisen kehittämisen strategian. Hankkeessa laaditaan innostavaa, saamenkielistä viestintämateriaalia, toteutetaan eri puolilla aluetta ja eri kylissä kaikille avoimia ideointi - verkostoitumis- ja työpajatilaisuuksia sekä muita osallistavia toimenpiteitä, autetaan prosessissa nousseita ideoita eteenpäin ja etsitään ideoille rahoitusmahdollisuuksia sekä kootaan eri rahoitusmahdollisuudet yhteen. Lisäksi voidaan kokeilla saamelaisen paikallisen kehittämisen pienimuotoista teemahakua tai vastaavaa aktivointitoimenpidettä työryhmän suunnittelemana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

38177

Aloituspäivämäärä

01.04.2017

Loppumispäivämäärä

15.01.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
kultur
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt