Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 143325

Saari- ja rantakohteet kuntoon SARA

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö sr

30.09.2020 - 29.09.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Tällä yleishyödyllisellä hankkeella, joka sisältää sekä kehittämis- että investointiosuuden, kehitetään Läntisen Saimaan ja Kuolimon alueen virkistysalueita toteuttamalla uusia palvelurakenteita ja laajentamalla kohteiden tarjoamaa. Tavoitteena on ylläpitää alueen asukkaiden hyvinvointia ylläpitämällä virkistysalueilla laadukkaita palveluja sekä lisäämällä maakunnan vetovoimaa luontomatkailualueena kiinnostavilla matkailupalveluilla. Kehitettäviä kohteita ovat Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön ylläpitämät Päihäniemi, Rastinniemi, Lepänkanto, Sarviniemi, Ruuhonsaaret, Ilkonsaari, Satamosaari ja Ruohosaari. Kaikissa näissä kohteissa on Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön toteuttamia retkeilyrakenteita, mm. grillikatoksia ja käymälöitä. Kaikki hankkeen kohteet, poisluettuna Ruohosaari, ovat Saimaa Geoparkin kohteita ja tulevan Geoparkin aseman vahvistumisen ja vakiintumisen myötä kävijämäärät näissä kohteissa tulevat kasvamaan. Kehittämisessä huomioidaan esteettömyysnäkökulma sekä kohteiden soveltuvuus oppilaitos- ja matkailijaryhmien vierailuihin. Uusissa retkeilyrakenteissa ja -kohteissa huomioidaan kestävyys ja turvallisuus. Alueiden kehittämisellä ohjataan näissä kohteissa virkistyskäyttöpaine laadukkaille ja huolletuille alueille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

143325

Startdatum

30.09.2020

Slutdatum

29.09.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner