Hanke
Utvecklingsprojekt - 48235

Saarijärven rekkaparkin ja logistiikkakeskuksen selvitystyön yhteistyöhanke

SSYP Kehitys Oy

31.07.2017 - 25.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kyseessä on SSYP Kehitys Oy:n ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yhteistyössä tehtävä tiedonhankintahanke, jossa tutkitaan Saarijärven logistiikkakeskuksen ja rekkaparkin perustamiseen liittyvät vaatimukset sekä uudenlaisen logistiikkatoimintamallin mahdollisuuksia. Saarijärven kaupungin elinkeinoelämän kehittämisyksikön SSYP Kehitys Oy:n tehtävänä on luoda uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia Saarijärvelle ja edistää alueen eri tahojen ja eritoten yritysten elinvoimaisuutta monin eri keinoin. Yksi, merkittävä tällainen on ns. logistiikkakeskuksen ja rekkaparkin luominen alueelle. Äänekosken biotuotetehtaan vaikutus mm. rekkaliikenteen lisääntymiseen valtatie 13:lla on merkittävä ja antaa potentiaalin luoda uutta liiketoimintaa Saarijärven alueelle. SSYP Kehitys on tämän johdosta jo alustavasti tutkinut kymmenkunnalta suomalaiselta ja kansainväliseltä logistiikkayritykseltä kiinnostusta ns. rekkaparkin käyttöön ja tavaroiden välivarastointiin rekkaparkin läheisyyteen eli ns. logistiikkakeskukseen. Kiinnostus ja palaute oli hyvä. Lisäksi, Saarijärven sijainnin ollessa suosiollinen pitkän matkan tavarakuljetuksille, Saarijärvi nähdään logistisesti mielenkiintoisena solmukohtana, jota ei olla aiemmin hyödynnetty. Tämän kokonaisuuden selvittämiseksi kuitenkin tarvitaan paljon informaation keräämistä ja siksi nähdään tärkeäksi luoda tiedonhankintahanke rekkaparkin ja logistiikkakeskuksen perustamiseen liittyvistä asioista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

48235

Aloituspäivämäärä

31.07.2017

Loppumispäivämäärä

25.06.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Ny affärsverksamhet
logistik

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt