Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 125558

SANKA

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry, ruotsiksi Föreningen Nylands Friluftsområden rf

14.04.2020 - 06.09.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kopparnäs-Störsvikin virkistys- ja luonnonsuojelualuekokonaisuus on ainutlaatuisen suuri yhtenäinen merenranta-alue Inkoon ja Siuntion rajalla. Alueen vetovoiman ydintekijöitä ovat luonto- ja maisema-arvot, mielenkiintoinen kulttuurihistoria sekä monipuoliset ulkoilumahdollisuudet. Alueelle on joulukuussa 2019 valmistunut kehittämissuunnitelma, jonka mukaisten kehittämistoimien käytännön toteutus aloitetaan Sandfjärden kaikille -hankkeessa. Sandfjärdenin ranta-alue sijaitsee Kopparnäs-Störsvikin keskiosassa, ja sen merkitys yhtenä suunnitellun reittiverkoston solmukohdista on keskeinen. Sandfjärden koetaan myös erityisen merkittävänä lähiseudun asukkaiden virkistyskohteena ja uimapaikkana. Kehittämissuunnitteluprosessissa monet paikalliset tahot nostivat nimenomaan Sandfjärdenin ranta-alueen keskiöön, ja toivat esiin tarpeita ja toiveita sen kehittämiseksi. Sandfjärdenin palveluvarustus on puutteellista ja heikkokuntoista, eikä alueen ympäristö ole virkistyskäytön näkökulmasta viihtyisä. Lisäksi alueella on haasteita leiriytymisen sekä maastoliikenteen ja -pysäköinnin kanssa. Edellä mainitut asiat ovat rajanneet alueen käyttäjäkuntaa ja heikentäneet alueen kävijäkokemusta, viihtyisyyttä ja turvallisuuden kokemista. Näihin vastataan Sanka-hankkeessa tehtävillä kehittämistoimenpiteillä. Hankkeessa ranta-alueelle rakennetaan uudet virkistyskäytön rakenteet, opasteet sekä pysäköintipaikka. Lisäksi aluetta maisemoidaan ja siellä tehdään luonnonhoitotoimia. Hankkeen tuloksena Sandfjärdenistä muodostuu houkutteleva ja korkeatasoinen kohde, joka tarjoaa monipuolisia virkistyskäytön palveluita monenlaisille kävijöille. Alue palvelee myös niitä, jotka tarvitsevat luonnossa liikkumiseen esteettömiä ja helppoja palveluita. Kehittämisellä varmistetaan korkea kävijätyytyväisyys ja lisätään alueen vetovoimaisuutta. Alueen kehittämisessä huomioidaan myös sen toimivuus ulkoilualueelle soveltuvien tapahtumien tukikohtana sekä pienimuotoisen luontomatkailun toimintaympäristönä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

125558

Startdatum

14.04.2020

Slutdatum

06.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner