Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 144739

Santalan – Krogarsin alueen vesihuolto

Vattenpost vesiosuuskunta

21.09.2020 - 29.06.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa on tarkoitus järjestää alueellinen vesihuolto valtakunnallisesti tärkeälle 1-luokan pohjavesialueelle. Hankealue sijaitsee vesistön äärellä. Alueen edusta on murtovettä, jonka säilyttäminen nykytilassaan on merkityksellistä luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta. Hanke tukee ja virkistää alueellista yritystoimintaa sekä mahdollistaa kaavoituksen mukaisen uudisrakentamisen aluella. Hanke tukee alueen asukkaiden ja käyttäjien yhdenmukaista mahdollisuutta liittyä keskitettyyn vesihuoltojärjestelmään. Ilman yksityistä, osuuskuntamuotoista, hanketta rakennuttaminen ei olisi mahdolllista haja-asutusalueella.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

144739

Startdatum

21.09.2020

Slutdatum

29.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner