Hanke
Utvecklingsprojekt - 10441

Satakunnasta – Sikses parasta

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

01.08.2015 - 31.10.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Satakunta on keskeisimpiä ruoantuotantoalueista Suomessa. Maakunnalle on ominaista vahvasti erikoistuneen alkutuotannon sopimustuotanto teollisuuden kanssa. Avomaan vihannesten, broilerin, kalkkunan, sokerin, perunatärkkelyksen ja viljeltyjen sienten tuotanto on Satakunnassa valtakunnan kärkitasoa. Maakunnasta löytyy lähes 200 elintarvikealan pk- ja pienyritystä sekä 3700 maatilaa. Lähiruokatuotannon kehityksen kärjessä ovat sopimustuotannon ulkopuolella olevat tuottajat ja noin 170 ns. mikroyritystä, jotka tuottavat ja jalostavat omaan erikoisosaamiseensa pohjautuvia tuotteita. Osa näistä toimijoista on jo saanut tuotteitaan maakunnallisiin ja valtakunnallisiin jakeluketjuihin, mutta suurin osa myy kuitenkin edelleen tuotteitaan paikallisesti, joko suoraan omalta tilaltaan tai muutamien lähialueen vähittäiskaupan tai ammattikeittiön kautta. Aluetaloudellisesti suurin kasvupotentiaali on juuri pienissä yrityksissä ja niiden kasvun tukemisella eri keinoin. Satakunnasta - Sikses parasta on tiedonvälityshanke, joka saattaa yhteen ruokaketjun toimijat eri asiakasrajapintojen kanssa.Ruokaketjun toimijoille Satakunnassa alkutuotannosta pöytään asti luodaan positiivinen ilmapiiri, joka pohjautuu korkeaan osaamiseen, ekologisesti kestävään tuotantoon ja maakunnan ruoantuotannon edelläkävijyyteen. Tiedonvälityksessä painotetaan positiivisia vahvuuksia, joiden avulla samalla rohkaistaan alan toimijoita kehittymään, kasvamaan ja verkostoitumaan. Satakuntalaisen ruokaketjun valtakunnallista merkittävyyttä nostetaan entistä tehokkaammin esiin, samoin ruoan tuotannon aluetaloudellisia vaikutuksia. Pienempien yritysten yhteistä näkyvyyttä myös lisätään. Ruokayrittäjyyden tunnettuutta lisätään myös tulevaisuuden ammattilaisille erityisesti alan ammatillisissa oppilaitoksissa. Satakunnasta -Sikses parasta on maakunnan kolmen keskeisen ruokaketjun kehittämistahon Pyhäjärvi-instituutin, Satafood Kehittämisyhdistyksen ja ProAgria Länsi-Suomen yhteistyössä toteuttama tiedonvälityshanke.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

10441

Aloituspäivämäärä

01.08.2015

Loppumispäivämäärä

31.10.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Livsmedel
Livsmedelsexport
Livsmedelsförädling
kommunikation
korta distributionskedjor
marknadsföring
matturism
närproducerad mat
nätverk
produktutveckling
sociala medier
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt