Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 25765

Saunakylän toimintaedellytysten parantaminen

Suomen Saunakulttuuri ry

01.05.2016 - 04.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa parannetaan Jämsän Juokslahden Saunakylän toimintaedellytyksiä, erityisesti alueen käytettävyyttä ja turvallisuutta. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2016-31.12.2018. Han-kealueena on Jämsän Juokslahteen rakentuva, kaikille avoin, savusaunakulttuurin esittelyyn erikoistunut virkistys- ja vapaa-ajanviettoalue, jossa on mahdollisuus saunoa savusaunassa ja virkistyä Päijänteen rantamaisemissa. Alueelle siirretään Muuramessa toimintansa päättäneen Saunakylän 24 historiallista savusaunaa, joiden myöhempi kunnostus ja käyttö edellyttävät tontin kehittämistä. Tavoitteena on, että vuoden 2019 aikana Muuramen saunoista 10 saunaa on kunnostettu ja otettu käyttöön yleisölle saunottaviksi saunoiksi Juokslahdessa ja 14 saunaa kunnostettu esittelemään suomalaisen savusaunakulttuurin kehitystä ja sen ominaispiirteitä maamme eri osissa. Saunakylän toimintaedellytyksien parantaminen -hankkeelle haetaan hanketukea alueen turvallisuutta ja käyttöä parantavien investointien toteuttamiseksi: pelastusajoneuvot kantavan huolto- ja pelastustien rakentamiseksi tontin poikki, entisen peltomaan yleiseen maisemointiin ja niityn perustamiseen virkistysaluekäyttöä varten, sähköliittymän hankkimiseksi ja puhtaan veden ja pesuveden turvaavan kaivon rakentamiseksi tontilla, jossa ei ole rantaviivaa. Lisäksi toteutetaan alueen käyttäjiä palvelevat ulkohuussit (2kpl) ja grillauspaikka (1). Hankkeeseen liittyy myös saunarakennuksien siirto Muuramesta Jämsään varastoitavaksi ja kunnostusta odottamaan. Investointihanke luo Saunakylän tulevalle käytölle kestävän perustan ja parantaa alueen käytön edellytyksiä. Se tukee virkistys- ja vapaa-ajan toimintaa erityisesti Juokslahden ja Vekkulan alueella, Jämsän matkailu- ja kulttuuripalveluita sekä Keski-Suomi- kansainvälinen saunamaakunta- teeman maakunnallista kehittämistavoitetta. Hankkeella on myös valtakunnallista merkitystä saunakulttuurin vaalimisen lähtökohdasta. Hankkeen toteuttamisesta sekä Jämsän Saunakylästä vastaa Suomen Saunakulttuuri ry.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

25765

Startdatum

01.05.2016

Slutdatum

04.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner