Hanke
Utvecklingsprojekt - 92389

Selvitys kyläavustajapalveluiden järjestämisestä Tohmajärven kunnassa

Värtsilän Pitäjäyhdistys ry

08.02.2019 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Esiselvityshankkeessa selvitetään kyläavustajapalvelun tarve Tohmajärven alueella. Hankkeessa halutaan löytää mahdolliset kyläavustajapalveluita ostavat asiakkaat, sekä selvittää millaisille kyläavustajapalveluille on tarvetta ja mihin hintaan asiakkaat olisivat valmiita palveluita ostamaan. Esiselvityshankkeessa rakennetaan hankkeen jälkeen käynnistyvälle pilottitoiminnalle toimintaedellytykset, seuranta- ja arviointimenetelmät, sekä toimintamallit ja sopimuspohjat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

92389

Aloituspäivämäärä

08.02.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

byaverksamhet
nya tjänster

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt