Projekt
Utvecklingsprojekt - 92389

Selvitys kyläavustajapalveluiden järjestämisestä Tohmajärven kunnassa

Värtsilän Pitäjäyhdistys ry

09.02.2019 - 31.12.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Esiselvityshankkeessa selvitetään kyläavustajapalvelun tarve Tohmajärven alueella. Hankkeessa halutaan löytää mahdolliset kyläavustajapalveluita ostavat asiakkaat, sekä selvittää millaisille kyläavustajapalveluille on tarvetta ja mihin hintaan asiakkaat olisivat valmiita palveluita ostamaan. Esiselvityshankkeessa rakennetaan hankkeen jälkeen käynnistyvälle pilottitoiminnalle toimintaedellytykset, seuranta- ja arviointimenetelmät, sekä toimintamallit ja sopimuspohjat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

92389

Startdatum

09.02.2019

Slutdatum

31.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner