Projekt
Utvecklingsprojekt - 14367

Seudullista satoa

Maaseudun Sivistysliitto ry

01.01.2017 - 01.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen keskeisenä toimintana ovat maakunnalliset eri vuodenaikoina järjestettävät viikonlopputapahtumat keskisuomalaisilla maaseutuyrityksillä 8tuotteita tai palveluita tuottavat maaseudulla toimivat yritykset). Toteuksen taustalla ovat seutukunnissä toimivat yhteistyöryhmät ja verkostot. Tilaisuudet luovat puitteet maaseudun yrittäjien, yhteisöjen (ml. kylät ja järjestöt) ja kuluttajien kohtaamisille, tuovat erilaisia maaseudun tuotteita ja palveluita tunnetuksi ja lisäävät niiden tunnettuutta ja myyntiä. Toteuttamisen keskeisiä ajatuksia ovat mm: maaseutukulttuurin (ml. yrittäjyys) tunnetuksi tekeminen, paikallisuuden markkinointi, maaseudun erilaisten tahojen välisen yhteistyön kehittäminen ja yhteishengen kasvattaminen ja osallistaminen (yhteisöllisyys), verkostojen syntyminen ja vahvistuminen (yhteistyöverkostot), paikallisuus ja seutukunnallisuus (läheisyysperiaate), luonto ja luonnonmukaisuus (kierrätys), kaikenikäisille ja koko perheelle jotakin. Kohderyhmänä ovat: maaseudun yrittäjät ja osuuskunnat, maaseudun yhteisöt ja järjestöt. Edunsaajina ovat maakunnan asukkaat (perheet ja vapaa-ajan asukkaat), matkailijat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

14367

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

01.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner