Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 9112

Siikalatvan kylät vaihe 2 Rantsila

Siikalatvan Kyläverkot Oy

12.07.2015 - 29.01.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen sisältö: Hankkeessa toteutetaan nopeat laajakaistaiset valokuituyhteydet Siikalatvan Rantsilan alueelle. Hanke koskee tilaajaverkkoja (kyläverkkoja). Hankealue kuuluu ydinmaaseutu- ja haja-asutusalueeseen. Hankkeen tavoitteet: Nopeat tietoliikenneyhteydet parantavat yritystoiminnan toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä, luovat alueelle uutta yritystoimintaa sekä mahdollistaa uusien julkisten ja yksityisten palveluiden käyttöönottoa.. Hanke lisää kunnan/maaseudun elinvoimaisuutta ja asumisen viihtyvyyttä ja sillä uskotaan pitemmällä tähtäimellä olevan positiivista vaikutusta myös kunnan asukasmäärän kehitykseen ja sitä kautta kunnan verotulojen positiiviseen kehittymiseen. Kohderyhmät: Siikalatvan kunta ja palveluyksiköt ja kiinteistöt, kuntalaiset, yhteisöt, yritykset, maatilat ja loma-asutus. Kohderyhmään kuuluvat myös alueella toimivat kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

9112

Aloituspäivämäärä

12.07.2015

Loppumispäivämäärä

29.01.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt